Thứ sáu, 12/05/2023 | 15:50

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong các nhà máy nhiệt điện khí” dành cho cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP, cụ thể:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

1. Tên gói thầu: Tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong các nhà máy nhiệt điện khí” dành cho cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

2. Giá gói thầu: 294.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tư triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện: Chỉ định thầu cho Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College).

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 5/2023.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 5/2023.

;

Bài liên quan