Thứ hai, 12/12/2022 | 16:07

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN – TƯ VẤN TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ THU XẾP VỐN CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn, cụ thể như sau:

  1. 1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. 2. Giá gói thầu: 989.450.000 VNĐ/năm cho 397 giờ tư vấn theo các mức chuyên gia, đã bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác.

Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

  1. 3. Nguồn vốn: Nguồn dự phòng Chi phí SXKD của Cơ quan Tổng công ty năm 2022.
  2. 4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  1. 5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Dự kiến tháng 12/2022.
  2. 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  3. 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng./.
;

Bài liên quan