Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:26

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV Power

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ

 • Tên gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV Power
 • Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH CPN Hòa Bình
 • Giá trúng thầu tạm tính (đã bao gồm thuế GTGT): 769.867.200 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm sáu chín triệu tám trăm sáu bảy ngàn hai trăm đồng chẵn./.

Cụ thể như sau:

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

1

Thư gửi trong nước (Nội tỉnh)

thư

2.000

9.500

19.000.000

Thư gửi trong nước (Cận vùng)

thư

62.880

10.500

660.240.000

2

Thư gửi nước ngoài

thư

120

280.000

33.600.000

Cộng

65.000

712.840.000

Thuế GTGT 08%

57.027.200

Tổng cộng

769.867.200

Số lượng thư mời gửi đi và giá trị gói thầu thực tế sẽ căn cứ theo danh sách cổ đông được chốt quyền tại ngày 22/4/2024 (Thông báo gửi TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam số 609/TB-ĐLDK ngày 05/4/2024).

 • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Quý II/2024
;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thứ tư, 03/07/2024 | 15:25
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 16:13
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 15:35
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
Thứ ba, 25/06/2024 | 15:25
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thứ sáu, 21/06/2024 | 10:33
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thứ sáu, 14/06/2024 | 20:57
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 07/06/2024 | 16:45
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Thứ sáu, 07/06/2024 | 09:35
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thứ năm, 06/06/2024 | 11:11
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thứ tư, 05/06/2024 | 15:35