Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:13

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV Power.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết

 • Tên gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV Power
 • Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH In Thương mại và Sản xuất T&T
 • Giá trúng thầu tạm tính (đã bao gồm thuế GTGT): 303.415.200 đồng

Bằng chữ: Ba trăm linh ba triệu bốn trăm mười lăm ngàn hai trăm đồng./.

Cụ thể như sau:

STT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

1

In màu Thư mời

Tờ

65.000

1.100

71.500.000

2

In màu giấy ủy quyền

Tờ

65.000

1.100

71.500.000

3

In màu Phiếu/ Thẻ biểu quyết (giấy màu)

Tờ

1.200

1.200

1.440.000

4

In phong bì có cửa sổ bóng

kính Kích thước : 160x2350mm,

nắp 35mm Cửa sổ bóng kính: 45x160mm Giấy couche

Định lượng 180g/m2 In 4 màu

cái

65.000

2.100

136.500.000

Cộng

280.940.000

Thuế GTGT 08%

22.475.200

Tổng cộng

303.415.200

Số lượng phong bì/bản in và giá trị gói thầu thực tế sẽ căn cứ theo danh sách cổ đông được chốt quyền tại ngày 22/4/2024 (Thông báo gửi TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam số 609/TB-ĐLDK ngày 05/4/2024).

 • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Quý II/2024
;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thứ tư, 03/07/2024 | 15:25
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 16:13
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 15:35
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
Thứ ba, 25/06/2024 | 15:25
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thứ sáu, 21/06/2024 | 10:33
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thứ sáu, 14/06/2024 | 20:57
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 07/06/2024 | 16:45
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Thứ sáu, 07/06/2024 | 09:35
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thứ năm, 06/06/2024 | 11:11
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thứ tư, 05/06/2024 | 15:35