Thứ năm, 31/08/2023 | 09:45

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN – TƯ VẤN TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ THU XẾP VỐN CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và Thu xếp vốn cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

(Mã số doanh nghiệp: 0101057919; Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam);

- Giá đề nghị trúng thầu: 989.450.000 đồng (đã bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác);

(Chín trăm tám mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Cán bộ liên hệ: Xuân Thùy Hương Ly

+ Email: xuanthuyhuongly@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6643

;

Bài liên quan