Thứ ba, 12/03/2024 | 09:20

Mời thầu gói thầu “Xử lý máy phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

Thông tin mời thầu gói thầu “Xử lý máy phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

Mời thầu gói thầu “Xử lý máy phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

Mời thầu gói thầu “Xử lý máy phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

1. Tên gói thầu: Xử lý máy phát GT3 NMĐ Cà Mau 1.

2. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà cung cấp:

- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh trong trường hợp xử lý khẩn .

- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

3. Thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu: 12/3/2024.

4. Thời gian đóng thầu (dự kiến): 15h00 ngày 26/3/2024.

5. Thông tin liên hệ chi tiết:

Họ tên/Name:

(Mr.) Phạm Thanh Cường

SĐT/Mobile phone:

0976 608 970

Email:

cuongpt@tsc.pvpower.vn

Địa chỉ/Address:

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật – Tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Technical Services Center – 4th Floor, VPI Tower, 167 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi.

Họ tên/Name:

(Mrs.) Vũ Thị Thu Hà

SĐT/Mobile phone:

0935813893

Email:

havtt@tsc.pvpower.vn

Địa chỉ/Address:

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật – Tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Technical Services Center – 4th Floor, VPI Tower, 167 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi.

;

Bài liên quan