Thứ năm, 29/09/2022 | 16:06

Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1 với các nội dung như sau:

Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1

Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1 với các nội dung như sau:

1.     Cung cấp phần mềm hỗ trợ chuẩn hóa đặc tính kỹ thuật vật tư

Phần mềm hỗ trợ chuẩn hóa vật tư là công cụ quan trọng hỗ trợ quá trình chuẩn hóa vì có sẵn bộ  đặc tính kỹ thuật tối thiểu, tiêu chuẩn đặt tên/mã cho các nhóm vật tư phổ biến trên thế giới theo tiêu chuẩn quốc tế. Phần mềm cũng cung cấp quy trình quản lý khai báo, cập nhật, theo dõi thay đổi thông tin đặc tính kỹ thuật vật tư và được tích hợp với phần mềm CMMS hiện có của PV Power để thuận tiện sử dụng. Các yêu cầu cụ thể như sau:

a.     Yêu cầu về chức năng, bản quyền của phần mềm:

-     Tích hợp sẵn biểu mẫu thông tin đặc tính kỹ thuật tối thiểu (template) cho các vật tư cần chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chuẩn hóa quốc tế (PIDX hoặc tương đương) và có thể bổ sung thêm các tiêu chuẩn khác;

-     Tích hợp với phần mềm IBM Maximo phiên bản 7.6 (CMMS);

-     Có quy trình khai báo đầu mục vật tư mới bao gồm việc lập, duyệt và kiểm soát các trường dữ liệu phải nhập để tránh trùng lặp, đảm bảo khai báo đầy đủ đặc tính kỹ thuật, thông tin tối thiểu của vật tư theo tiêu chuẩn được lựa chọn/cài đặt;

-     Hỗ trợ phát hiện vật tư có khả năng trùng lặp khi khai báo thêm đầu mục vật tư mới;

-     Hỗ trợ tìm kiếm nhanh vật tư theo tên, thông số kỹ thuật, mô tả ngắn;

-     Hỗ trợ tìm kiếm vật tư tương tự với thông số của 01 vật tư đưa vào;

-     Có quy trình quản lý thay đổi, theo dõi lịch sử thay đổi thông tin của vật tư;

-     Số lượng bản quyền sử dụng: 10 người sử dụng trên hệ thống Maximo của PV Power (không giới hạn địa điểm sử dụng và số lượng nhà máy).

b.     Yêu cầu dịch vụ liên quan:

-     Cài đặt, tích hợp phần mềm vào hệ thống CMMS hiện có của PV Power (01 server), thực hiện trong 03 tháng.

-     Đào tạo sử dụng phần mềm và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng và cho người quản lý phần mềm trong 05 ngày tại địa điểm NMĐ Nhơn Trạch 1;

-     Bảo hành, bảo trì đảm bảo hoạt động ổn định và khắc phục lỗi, hiệu chỉnh các giao diện, quy trình phần mềm trong 03 năm sau khi bàn giao.

2.     Cung cấp dịch vụ đồng hành, hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư:

Do thực hiện đầu tiên tại NMĐ Nhơn Trạch 1 nên việc áp dụng phần mềm và tổ chức chuẩn hóa cần hỗ trợ của chuyên gia với phạm vi công việc như sau:

-     Hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa cho 4000 đầu vật tư của NMĐ Nhơn Trạch 1;

-     Hướng dẫn, thống nhất cách thức cập nhật dữ liệu vật tư vào biểu mẫu cho nhóm nhân sự nhập liệu;

-     Tiếp nhận dữ liệu từ nhân sự thực hiện và cập nhật vào hệ thống CMMS;

-     Thời gian thực hiện 03 tháng.

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến công việc nêu trên gửi báo giá đến Ban Thương mại - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 14h00 ngày 07/10/2022.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn. Số điện thoại  024 22210288 (6737).

;

Bài liên quan

Thông báo mời thầu gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024” của PVPF
Thông báo mời thầu gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024” của PVPF
Thứ sáu, 17/11/2023 | 16:00
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ tư, 15/11/2023 | 10:40
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 10/11/2023 | 15:18
THƯ MỜI QUAN TÂM
THƯ MỜI QUAN TÂM
Thứ sáu, 10/11/2023 | 10:53
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp  dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP năm 2023
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP năm 2023
Thứ năm, 09/11/2023 | 08:10
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”
Thứ sáu, 03/11/2023 | 16:15
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thử nghiệm hệ thống điều tốc và kích từ”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thử nghiệm hệ thống điều tốc và kích từ”
Thứ sáu, 03/11/2023 | 16:10
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023
Thứ ba, 31/10/2023 | 14:01
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 50 bộ máy tính để bàn cho CBCNV tại Cơ quan Tổng công ty đợt 2 năm 2023
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 50 bộ máy tính để bàn cho CBCNV tại Cơ quan Tổng công ty đợt 2 năm 2023
Thứ ba, 31/10/2023 | 10:50
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than”
Thứ năm, 26/10/2023 | 17:00