Thứ năm, 29/09/2022 | 16:06

Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1 với các nội dung như sau:

Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1

Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1 với các nội dung như sau:

1.     Cung cấp phần mềm hỗ trợ chuẩn hóa đặc tính kỹ thuật vật tư

Phần mềm hỗ trợ chuẩn hóa vật tư là công cụ quan trọng hỗ trợ quá trình chuẩn hóa vì có sẵn bộ  đặc tính kỹ thuật tối thiểu, tiêu chuẩn đặt tên/mã cho các nhóm vật tư phổ biến trên thế giới theo tiêu chuẩn quốc tế. Phần mềm cũng cung cấp quy trình quản lý khai báo, cập nhật, theo dõi thay đổi thông tin đặc tính kỹ thuật vật tư và được tích hợp với phần mềm CMMS hiện có của PV Power để thuận tiện sử dụng. Các yêu cầu cụ thể như sau:

a.     Yêu cầu về chức năng, bản quyền của phần mềm:

-     Tích hợp sẵn biểu mẫu thông tin đặc tính kỹ thuật tối thiểu (template) cho các vật tư cần chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chuẩn hóa quốc tế (PIDX hoặc tương đương) và có thể bổ sung thêm các tiêu chuẩn khác;

-     Tích hợp với phần mềm IBM Maximo phiên bản 7.6 (CMMS);

-     Có quy trình khai báo đầu mục vật tư mới bao gồm việc lập, duyệt và kiểm soát các trường dữ liệu phải nhập để tránh trùng lặp, đảm bảo khai báo đầy đủ đặc tính kỹ thuật, thông tin tối thiểu của vật tư theo tiêu chuẩn được lựa chọn/cài đặt;

-     Hỗ trợ phát hiện vật tư có khả năng trùng lặp khi khai báo thêm đầu mục vật tư mới;

-     Hỗ trợ tìm kiếm nhanh vật tư theo tên, thông số kỹ thuật, mô tả ngắn;

-     Hỗ trợ tìm kiếm vật tư tương tự với thông số của 01 vật tư đưa vào;

-     Có quy trình quản lý thay đổi, theo dõi lịch sử thay đổi thông tin của vật tư;

-     Số lượng bản quyền sử dụng: 10 người sử dụng trên hệ thống Maximo của PV Power (không giới hạn địa điểm sử dụng và số lượng nhà máy).

b.     Yêu cầu dịch vụ liên quan:

-     Cài đặt, tích hợp phần mềm vào hệ thống CMMS hiện có của PV Power (01 server), thực hiện trong 03 tháng.

-     Đào tạo sử dụng phần mềm và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng và cho người quản lý phần mềm trong 05 ngày tại địa điểm NMĐ Nhơn Trạch 1;

-     Bảo hành, bảo trì đảm bảo hoạt động ổn định và khắc phục lỗi, hiệu chỉnh các giao diện, quy trình phần mềm trong 03 năm sau khi bàn giao.

2.     Cung cấp dịch vụ đồng hành, hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư:

Do thực hiện đầu tiên tại NMĐ Nhơn Trạch 1 nên việc áp dụng phần mềm và tổ chức chuẩn hóa cần hỗ trợ của chuyên gia với phạm vi công việc như sau:

-     Hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa cho 4000 đầu vật tư của NMĐ Nhơn Trạch 1;

-     Hướng dẫn, thống nhất cách thức cập nhật dữ liệu vật tư vào biểu mẫu cho nhóm nhân sự nhập liệu;

-     Tiếp nhận dữ liệu từ nhân sự thực hiện và cập nhật vào hệ thống CMMS;

-     Thời gian thực hiện 03 tháng.

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến công việc nêu trên gửi báo giá đến Ban Thương mại - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 14h00 ngày 07/10/2022.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn. Số điện thoại  024 22210288 (6737).

;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty
Thứ năm, 01/12/2022 | 14:36
Thông báo mời sơ tuyển Lựa chọn danh sách ngắn các nhà cung cấp nhiên liệu dầu DO cho các Nhà máy điện của PV Power năm 2023 -2024
Thông báo mời sơ tuyển Lựa chọn danh sách ngắn các nhà cung cấp nhiên liệu dầu DO cho các Nhà máy điện của PV Power năm 2023 -2024
Thứ hai, 28/11/2022 | 08:00
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP  GÓI THẦU DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2022  CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 VỚI 150 LICENSES
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2022 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 VỚI 150 LICENSES
Thứ sáu, 18/11/2022 | 16:46
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH NĂM 2023
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH NĂM 2023
Thứ sáu, 18/11/2022 | 10:40
Nhu cầu về dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn
Nhu cầu về dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn
Thứ tư, 16/11/2022 | 10:50
Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo
Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo
Thứ bảy, 12/11/2022 | 06:43
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy
Thứ tư, 02/11/2022 | 14:14
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ hai, 31/10/2022 | 17:00
<strong>KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP</strong>
<strong>KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP</strong>
Thứ hai, 31/10/2022 | 15:23
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thứ ba, 25/10/2022 | 16:52