Thứ sáu, 05/07/2024 | 09:40

Nhu cầu mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ của Tổng công ty

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ của Tổng công ty với yêu cầu như sau:

Nhu cầu mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ của Tổng công ty

Nhu cầu mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ của Tổng công ty

STT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị tính

A

Bản quyền phần mềm

1

Microsoft Windows Server 2022 Datacenter - 2 Core Pack

84

License

2

RDS CALs for Windows Server 2022

150

License

3

Phần mềm End Point Protection:

- Chế độ hoạt động server – agent.

- Có chức năng triển khai hệ thống quản trị On Premise.

- Rating tối thiểu 4.5 trong bảng endpoint protection platforms của trang đánh giá Gartner.com.

- Bản quyền thời hạn 03 năm.

30

License

B

Dịch vụ kỹ thuật liên quan:

1

Gói

1

Triển khai, lắp đặt và chuyển đổi hệ thống

1

Gói

- Khảo sát hiện trạng hệ thống;

- Thiết kế chi tiết và lập kế hoạch triển khai migrate hệ thống máy chủ lên phiên bản windows server 2022 và triển khai cấu hình các tính năng bao gồm:

+ Chuẩn hóa Active Directory, triển khai secure LDAP

+ Triển khai máy chủ dịch vụ secure DNS

+ Triển khai máy chủ dịch vụ secure DHCP

+ Triển khai máy chủ CA Server, RADIUS server

+ Triển khai máy chủ Windows Server Update Servies

+ Triển khai hệ thống terminal Services

+ Triển khai secure File server theo mô hình đảm bảo HA

+ Chuẩn hóa GPO

+ Tối ưu hệ thống windows firewall

+ Migrate hệ thống AD, Exchange của 01 chi nhánh vào hệ thống của TCT

+ Triển khai hệ thống phần mềm virus security on-premise để bảo vệ hệ thống máy chủ.

- Nghiệm thu chạy thử hệ thống đưa vào sử dụng;

- Hỗ trợ theo dõi tại chỗ trong vòng 7 ngày.

2

Đào tạo chuyển giao công nghệ

1

Gói

- Đào tạo chuyển giao kỹ thuật quản trị, vận hành hệ thống bằng chi phí và địa điểm của nhà thầu: (01 ngày, 3 người)

3

Bảo hành dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật vận hành

1

Gói

- Hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ các hệ thống nêu trên trong 01 năm.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá, hồ sơ công ty và thuyết minh giải pháp đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyentruongan@pvpower.vn trước 09h00 ngày 12/7/2024.

Ghi chú: đơn vị quan tâm đề xuất chi phí và phạm vi công việc theo đúng nội dung được yêu cầu nêu trên. Trường hợp chào thêm dịch vụ để nghị tách riêng chi phí.

;

Bài liên quan

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ  ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024  CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 16:13
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 15:35
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU  ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
Thứ ba, 25/06/2024 | 15:25
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thứ sáu, 21/06/2024 | 10:33
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thứ sáu, 14/06/2024 | 20:57
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 07/06/2024 | 16:45
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty  Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Thứ sáu, 07/06/2024 | 09:35
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thứ năm, 06/06/2024 | 11:11
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thứ tư, 05/06/2024 | 15:35
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.
Thứ ba, 04/06/2024 | 08:37