Thứ hai, 04/12/2023 | 11:10

Nhu cầu thuê Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Nhu cầu thuê Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018 của Công ty Mẹ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (nay là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-Công ty Cổ phần)

Nhu cầu thuê Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Nhu cầu thuê Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu thuê Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018 của Công ty Mẹ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (nay là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-Công ty Cổ phần), cụ thể:

1. Mục tiêu và nội dung yêu cầu:

Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (nay là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP) cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày các báo cáo tài chính và xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần cho mục đích cung cấp bổ sung thông tin tài chính cho Tổng công ty phục vụ công tác chuyển giao sang công ty cổ phần bao gồm các nội dung công việc sau:

- Lập kế hoạch kiểm toán;

- Thực hiện các thủ tục kiểm toán;

- Dự thảo Báo cáo kiểm toán độc lập;

- Phát hành báo cáo kiểm toán độc lập.

2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2023.

3. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp:

Đơn vị được lựa chọn phải là đơn vị có chức năng tư vấn, cung cấp dịch vụ kiểm toán có uy tín.

Đề nghị các đơn vị tham gia gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tài chinh Kế toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: lethuyhang@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ:
024 222 10288/ Số máy lẻ: 6556).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi Báo giá và nội dung công việc về Tổng công ty trước ngày 08/12/2023

;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê cây cảnh trang trí văn phòng Cơ quan TCT nhân dịp Tết Nguyên đán 2024
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê cây cảnh trang trí văn phòng Cơ quan TCT nhân dịp Tết Nguyên đán 2024
Thứ ba, 23/01/2024 | 15:00
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn, lập Báo cáo thường niên năm 2023 cho PV Power
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn, lập Báo cáo thường niên năm 2023 cho PV Power
Thứ ba, 23/01/2024 | 14:00
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán 2024
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán 2024
Thứ ba, 09/01/2024 | 10:00
Thông báo nhu cầu thuê cây cảnh trang trí văn phòng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024
Thông báo nhu cầu thuê cây cảnh trang trí văn phòng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024
Thứ hai, 08/01/2024 | 15:00
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
Thứ sáu, 05/01/2024 | 09:00
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP
Thứ sáu, 05/01/2024 | 08:00
Thông báo nhu cầu nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyềhatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)
Thông báo nhu cầu nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyềhatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)
Thứ năm, 04/01/2024 | 17:00
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP
Thứ năm, 04/01/2024 | 16:00
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin của PV Power”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin của PV Power”
Thứ ba, 02/01/2024 | 17:00
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất các ấn phẩm quảng bá thương hiệu PV Power
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất các ấn phẩm quảng bá thương hiệu PV Power
Thứ ba, 26/12/2023 | 14:00