Thứ ba, 12/12/2023 | 13:00

Nhu cầu thuê Dịch vụ tổ chức Hội thảo về những thay đổi chế độ kế toán trong Dự thảo sửa đổi Thông tư 200, chương trình hành động cho PVPower

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu thuê tổ chức Hội thảo về những thay đổi chế độ kế toán trong Dự thảo sửa đổi Thông tư 200, chương trình hành động cho PVPower, cụ thể:

Nhu cầu thuê Dịch vụ tổ chức Hội thảo về những thay đổi chế độ kế toán trong Dự thảo sửa đổi Thông tư 200, chương trình hành động cho PVPower

Nhu cầu thuê Dịch vụ tổ chức Hội thảo về những thay đổi chế độ kế toán trong Dự thảo sửa đổi Thông tư 200, chương trình hành động cho PVPower

  1. Mục tiêu và nội dung yêu cầu:

Trải qua quá trình thực tế áp dụng Thông tư 200 đã bộc lộ những thiếu sót. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp FDI khi họ tham gia vào thị trường Việt Nam, do chế độ kế toán Việt Nam không đồng nhất với kế toán quốc tế nên nhóm các doanh nghiệp này gặp nhiều lúng túng trong quá trình triển khai áp dụng chế độ.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200 tiệm cận với kế toán quốc tế và linh hoạt hơn cho doanh nghiệp từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, đặc biệt thu hút các doanh nghiệp từ nước ngoài đến đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, PVPower cần có những đánh giá cụ thể về những nội dung đang được dự kiến sửa đổi so với Thông tư 200 đã được ban hành và chương trình hành động để kịp thời áp dụng Thông tư sửa đổi sau khi được phê duyệt chính thức, bao gồm các nội dung công việc sau:

- Xác định bối cảnh ban hành Dự thảo sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC;

- Các nội dung được sửa đổi;

- Xây dựng chương trình hành động cho PVPower;

  1. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2023.
  2. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp:

Đơn vị được lựa chọn phải là đơn vị có cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện (bao gồm mời diễn giả cho chương trình)

Đề nghị các đơn vị tham gia gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tài chinh Kế toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: nguyenthuydung@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ:
024 222 10288/ Số máy lẻ: 6641).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi Báo giá và nội dung công việc về Tổng công ty trước ngày 15/12/2023

;

Bài liên quan