Thứ ba, 05/03/2024 | 10:40

Nhu cầu Thuê đơn vị thực hiện làm phim “Tổng kết công tác ATSKMT phục vụ Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ XIV năm 2024”

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu xây dựng phim “Tổng kết công tác ATSKMT phục vụ Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ XIV năm 2024”, cụ thể:

Nhu cầu Thuê đơn vị thực hiện làm phim “Tổng kết công tác ATSKMT phục vụ Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ XIV năm 2024”

Nhu cầu Thuê đơn vị thực hiện làm phim “Tổng kết công tác ATSKMT phục vụ Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ XIV năm 2024”

1. Phạm vi công việc: Thuê đơn vị thực hiện phim “Tổng kết công tác An toàn Sức khỏe Môi trường năm 2023 của PV Power” (Đề cương sơ bộ phim Tổng kết công tác An toàn Sức khỏe Môi trường năm 2023 của PV Power đính kèm).

2. Yêu cầu đối với đơn vị thực hiện:

Là đơn vị có lĩnh vực hoạt động về tổ chức sự kiện, truyền thông đa phương tiện, biên tập viên, quảng cáo, in ấn và thiết kế.

3. Yêu cầu đối với phim tổng kết:

- Sản phẩm phim cung cấp phải đúng theo yêu cầu, chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt và đảm bảo thời gian hoàn thiện;

- Cung cấp sản phẩm phim dưới dạng đĩa DVD – rom.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ gửi báo giá, đề xuất nội dung chương trình, Hồ sơ năng lực của đơn vị trước ngày 11/3/2024 về địa chỉ:

  • Ban An toàn Sức khỏe Môi trường - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

;

Bài liên quan