Thứ ba, 21/03/2023 | 09:30

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Xây dựng văn hóa đáng tin & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức”

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Xây dựng văn hóa đáng tin & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức” dành cho CBCNV tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể:

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Xây dựng văn hóa đáng tin & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức”

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Xây dựng văn hóa đáng tin & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức”

1. Thời gian, địa điểm đào tạo & số lượng học viên:

* Thời lượng, thời gian: 02 ngày/01 khóa, dự kiến tổ chức đào tạo trong tháng 4/2023 hoặc tháng 5/2023

* Địa điểm đào tạo: Tại Hà Nội (Do đơn vị đào tạo đề xuất địa điểm).

* Số lượng học viên: Dự kiến 30 học viên/khóa học.

2. Dự kiến nội dung chương trình đào tạo:

- Tầm quan trọng của văn hóa đáng tin trong tổ chức

- Xây dựng niềm tin vào bản thân, đồng nghiệp, lãnh đạo và tổ chức.

- Thảo luận, xây dựng văn hóa đáng tin & gắn kết đội ngũ tại PV Power.

3. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

4. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Có trình độ sư phạm, kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy chương trình đào tạo kỹ năng về phát triển văn hóa doanh nghiệp,
hệ thống quản trị hiệu quả công việc cho CBCNV các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp…

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo
yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam - 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 25/3/2023./.

;

Bài liên quan