Thứ năm, 11/05/2023 | 09:18

Nhu cầu trang bị hệ thống chuẩn đoán tình trạng online các tổ máy phát điện NMĐ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có nhu cầu trang bị hệ thống chuẩn đoán tình trạng online các tổ máy phát điện NMĐ Cà Mau 1 và Cà Mau 2 với phạm vi công việc như phụ lục đính kèm.

Nhu cầu trang bị hệ thống chuẩn đoán tình trạng online các tổ máy phát điện NMĐ

Nhu cầu trang bị hệ thống chuẩn đoán tình trạng online các tổ máy phát điện NMĐ

Phạm vi công việc lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện cục bộ cho NMĐ Cà Mau 1 và NMĐ Cà Mau 2

 1. Phạm vi công việc:

Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện cục bộ cuộn dây stator máy phát bao gồm nhưng không giới hạn các phạm vi công việc cụ thể như sau:

 • Khảo sát, xây dựng phương án thi công lắp đặt chi tiết.
 • Cung cấp vật tư, nhân sự, công cụ dụng cụ phục vụ công tác lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu hoàn thiện hệ thống giám sát phóng điện cục bộ.
 • Thu thập dữ liệu PD, phân tích, đánh giá lần đầu và hoàn thiện báo cáo phân tích, đánh giá lần đầu.
 • Đào tạo cơ bản:
 • Đào tạo về cài đặt, cấu hình hệ thống giám sát phóng điện cục bộ;
 • Đào tạo về sử dụng, phân tích, đánh giá hệ thống giám sát phóng điện cục bộ.
  • Đào tạo chuyên sâu:
 • Dịch vụ đào tạo thí nghiệm, chẩn đoán chuyên sâu phóng điện cục bộ (PD) được thực hiện bởi chuyên gia của hãng.
 • Cấp chứng chỉ bởi hãng.
  • Dịch vụ thu thập dữ liệu PD, phân tích, đánh giá, hoàn thiện báo cáo định kỳ 03 tháng/lần (tính từ thời điểm phân tích, đánh giá lần đầu sau khi lắp đặt) và thực hiện trong 01 năm.

Chi tiết phạm vi công việc như sau:

PHẠM VI CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ

ST T

Phạm vi công việc

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện cục bộ cuộn dây stator máy phát bao gồm nhưng không giới hạn các phạm vi công việc cụ thể như sau:

I

Vật

1

Cảm biến kiểu tụ (bus coupler/capacitor):

- Dải tần số đáp ứng: Thu thập tín hiệu PD trong dải tần số theo các tiêu chuẩn quốc tế về thử nghiệm và giám sát PD cho máy điện quay: IEC 60034-27-2, IEEE 1434

- Điện dung: đáp ứng theo tiêu

6

Bộ

Lắp đặt đầy đủ cho 06 tổ máy:

- 03 tổ máy NMĐ Cà Mau 2 lắp đặt vào tháng 8/2023 (đại tu).

- 03 tổ máy NMĐ Cà Mau 1

chuẩn IEEE 1434/IEC 60034-27-2

- Cấp điện áp: Phù hợp với điện áp stator định mức của tổ máy phát (20kV)

- Cảm biến phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của IEC 60034-27-2, IEEE 1434:2014

lắp đặt vào tháng 8/2023 (ngừng giàn cung cấp khí)

- 01 bộ bao gồm đầy đủ cảm biến, hộp đấu nối,… lắp đặt đầy đủ cho 03 pha của 01 máy phát.

2

Bộ giám sát, thu thập dữ liệu:

- Tương thích với cảm biến bus coupler/capacitor

- Cho phép giám sát PD đồng thời 3 pha máy phát điện

- Bộ xử lý chính có khả năng thu thập và hiển thị các giản đồ cho

việc phân tích tình trạng phóng điện cục bộ của máy phát khi kết nối với máy tính và phần mềm: biểu đồ tương quan của biên độ xung và số xung trên chu kỳ (pulse per

second), biểu đồ pha 2D,...

- Công nghệ tách nhiễu phải đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60034-27- 2 hoặc theo tiêu chuẩn IEEE 1434:2014

6

Bộ

Lắp đặt đầy đủ cho 06 tổ máy:

- 03 tổ máy NMĐ Cà Mau 2 lắp đặt vào tháng 8/2023 (đại tu).

- 03 tổ máy NMĐ Cà Mau 1 dự kiến lắp đặt

vào tháng 8/2023 (ngừng giàn

cung cấp khí).

3

Tủ rack chứa bộ giám sát, thu thập dữ liệu, cấp bảo vệ IP phù hợp với vị trí lắp đặt.

6

Bộ

Có thể xem xét tối ưu số lượng các tủ rack nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của thiết bị giám sát.

3

Máy tính trung tâm: Chip core i5, 8G RAM, 500GB SSD, Win 10

Home (hoặc Win Server). Màn hình 21.5’ wide LED, Full HD

hoặc tương đương.

Có khả năng tích hợp/mở rộng các giải pháp giám sát trực tuyến máy phát để thực hiện theo dõi, đánh giá tình trạng tổ máy

2

Bộ

01 bộ cho NMĐ Cà Mau 1, 01 bộ cho NMĐ Cà Mau 2

4

Máy tính client: Chip core i5, 4G RAM, 256 GB SSD, Win 10 Home,

Màn hình 21.5" wide LED, Full HD hoặc tương đương.

Có khả năng tích hợp/mở rộng các giải pháp giám sát trực tuyến máy phát để thực hiện theo dõi, đánh giá tình trạng tổ máy

1

Bộ

Phục vụ kết nối với 02 máy tính trung tâm để giám sát, phân tích, đánh giá PD từ xa.

5

Vật tư, phụ kiện lắp đặt: cáp mạng, cáp nguồn động lực, cáp quang, bộ chuyển đổi quang điện, vật tư tiêu hao phục vụ lắp đặt,...

6

Bộ

Đảm bảo đủ lắp đặt cho 06 máy phát

6

Cung cấp 02 phần mềm riêng biệt hoặc tích hợp phục vụ mục đích giám sát, phân tích, đánh giá hệ thống giám sát phóng điện cục bộ với đầy đủ license, cụ thể:

- Phần mềm giám sát PD (Bản quyền vĩnh viễn), cài đặt trên máy tính server, client:

+ Có khả năng quan sát và ghi lại xu hướng thay đổi theo thời gian thực của giá trị điện tích PD

+ Hướng dẫn từng bước để cài đặt giám sát

+ Cho phép cài đặt cảnh báo theo ngưỡng PD

+ Có khả năng tự phân tách các cụm PD trong sơ đồ quan hệ biên độ 3 pha (3PARD) và đánh giá các dạng PD trong stator máy phát theo IEC60034-27-2

+ Tạo báo cáo tự động

- Phần mềm phân tích PD (Bản quyền vĩnh viễn), cài đặt trên máy tính server, máy tính client:

+ Cho phép lựa chọn dải tần số đo

+ Hiển thị đồ thị phóng điện cục bộ theo góc pha (PRPD)

+ Lọc nhiễu theo tần số đo hoặc theo ngưỡng PD

+ Hỗ trợ công cụ sơ đồ quan hệ biên độ 3 pha (3PARD) để phân tách nhiễu và nguồn PD

2

license

Mỗi nhà máy 01 license cho từng phần mềm

II

Dịch vụ

1

Khảo sát, xây dựng phương án thi công lắp đặt chi tiết hệ thống giám sát phóng điện cục bộ NMĐ Cà Mau 1&2.

1

Gói

2

Lắp đặt, cài đặt, cấu hình, chạy thử, nghiệm thu hệ thống giám sát phóng điện cục bộ.

6

Tổ máy

Lắp đặt đầy đủ cho 06 tổ máy:

- 03 tổ máy NMĐ Cà Mau 2 lắp đặt vào tháng 8/2023.

- 03 tổ máy NMĐ Cà Mau 1 lắp đặt vào tháng 8/2023 (ngừng giàn cung cấp khí).

3

Thu thập dữ liệu PD, phân tích, đánh giá lần đầu và hoàn thiện báo cáo phân tích, đánh giá lần đầu sau khi lắp đặt.

6

Tổ máy

4

Đào tạo cơ bản:

- Đào tạo về cài đặt, cấu hình hệ thống giám sát phóng điện cục bộ;

- Đào tạo về sử dụng, phân tích, đánh giá hệ thống giám sát phóng điện cục bộ.

1

Gói

Tối thiểu 2 ngày/khóa đào tạo

5

Đào tạo chuyên sâu:

- Dịch vụ đào tạo thí nghiệm, chẩn đoán chuyên sâu phóng điện cục bộ (PD) được thực hiện bởi chuyên gia của hãng.

- Cấp chứng chỉ bởi hãng.

1

Gói

Tối thiểu 01 tuần/khóa đào tạo

6

Thu thập dữ liệu PD, phân tích, đánh giá, hoàn thiện báo cáo định kỳ 03 tháng/lần (tính từ thời điểm phân tích, đánh giá lần đầu sau khi lắp đặt) và thực hiện trong 01 năm.

6

Tổ máy

- 03 tháng thu thập dữ liệu PD, phân tích đánh giá và hoàn thiện báo cáo.

- Thực hiện cho 06 tổ máy, tổ máy nào không vận hành thì không phân tích, đánh giá và không tính chi phí.

- 01 năm phân tích, đánh giá 04 lần.

Ghi chú: Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ vật tư, phụ kiện phục vụ lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống

II. Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống giám sát phóng điện cục bộ:

Hệ thống giám sát PD online liên tục, lắp đặt cố định cho các máy phát điện tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành IEC 60270 (2015), IEC 60034-27-2 (2012) và IEEE 1434 (2014) hoặc các tiêu chuẩn tương đương và đảm bảo đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật cụ thể như sau:

 • Sớm phát hiện các hiện tượng PD do hư hỏng các lớp cách điện cuộn dây stator máy phát (OCP, ECP,...) dưới tác động của cơ khí, nhiệt độ trong quá trình vận hành.
 • Sớm phát hiện các hiện tượng PD do hư hỏng/rung động đầu cuối cuộn dây stator (End winding).
 • Sớm phát hiện các hiện tượng PD do hư hỏng do lỏng nêm hay lỏng cuộn dây.
 • Sớm phát hiện các hiện tượng PD sinh ra do khuyết tật sinh ra từ quá trình sản xuất, gia công cách điện của nhà sản xuất hoặc các lỗ trống, vết nứt nhỏ trong lớp cách điện chính.
  • Sớm phát hiện các hiện tượng PD do không đảm bảo khoảng cách pha-pha của phần cuối cuộn dây
  • Sớm phát hiện các hiện tượng PD do lớp cách điện thanh dẫn stator bị nhiễm ẩm, nhiễm bẩn.
  • Hệ thống phải giám sát PD phải được thực hiện trong dải tần số phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60270 (2015), IEC 60034-27-2 (2012) và IEEE 1434 (2014) và đảm bảo giám sát bao quát toàn bộ cuộn dây stator cũng như tỷ lệ tín hiệu so với nhiễu (signal-to-noise ratio) tốt nhất.
  • Cảm biến điện dung (Coupling capacitor) được thiết kế với độ bền cách điện và sức chịu đựng trong môi trường hoạt động của máy phát đạt tiêu chuẩn của hãng sản xuất và được thí nghiệm, kiểm tra đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đo và giám sát PD (IEC 60034-27-2 (2012) và IEEE 1434 (2014)). Tín hiệu đầu ra của cảm biến điện dung sẽ được đấu nối bằng cáp đồng trục, đưa đến khối thu thập dữ liệu được lắp đặt bên ngoài máy phát.
  • Hệ thống thu thập dữ liệu được nằm trong hộp bảo vệ kín bằng kim loại, chống bụi bẩn, chống nước, cấp bảo vệ IP phù hợp với vị trí lắp đặt. Bộ thu thập dữ liệu PD hỗ trợ nhiều kênh giám sát và cho phép thực hiện giám sát PD đồng bộ giữa các pha, kết nối tới máy tính trung tâm thông qua cáp quang đảm bảo truyền tín hiệu không gián đoạn trên khoảng cách dài, chống nhiễu ngoài môi trường.
 • Máy tính server được thiết kế chuyên dụng cho hoạt động giám sát PD online, đảm bảo lưu trữ dữ liệu với thời gian dài, tích hợp sẵn phần mềm giám sát và phân tích

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc nêu trên gửi báo giá đến Ban Thương mại – PV Power trước 11h00 ngày 17/5/2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn. Số điện thoại 024 22210288 (6737).

;

Bài liên quan

Nhu cầu mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ của Tổng công ty
Nhu cầu mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ của Tổng công ty
Thứ sáu, 05/07/2024 | 09:40
Nhu cầu Mở rộng và nâng cấp phần mềm quản trị nhân sự HiStaff tại Cơ quan Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP
Nhu cầu Mở rộng và nâng cấp phần mềm quản trị nhân sự HiStaff tại Cơ quan Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP
Thứ sáu, 05/07/2024 | 09:38
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ năm, 04/07/2024 | 16:45
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thứ tư, 03/07/2024 | 15:25
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 16:13
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 15:35
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
Thứ ba, 25/06/2024 | 15:25
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thứ sáu, 21/06/2024 | 10:33
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, họp Hội đồng Quản trị quý II năm 2024
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, họp Hội đồng Quản trị quý II năm 2024
Thứ tư, 19/06/2024 | 10:30
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thứ sáu, 14/06/2024 | 20:57