Thứ hai, 01/07/2024 | 16:13

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu về dịch vụ đóng phí duy trì năm 2024 cho phần mềm TCKT SAP B1 tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP. Cụ thể như sau:

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

 1. THÔNG TIN VỀ PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY.
 2. Các đơn vị của Tổng công ty được triển khai phần mềm:

- Cơ quan Tổng Công ty tại Hà Nội;

- Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau tại Cà Mau;

- Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tại Đồng Nai;

- Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tại Hà Tĩnh;

- Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí tại Hà Nội;

- Ban Quản lý các dự án điện tại Đồng Nai;

- Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật tại Hà Nội.

 1. Các phân hệ, module phần mềm đang vận hành:

- Banking;

- Sales;

- Purchasing;

- Inventory;

- Fixed Assets;

- Financials;

- Module customized tích hợp số liệu phân hệ Purchasing và Inventory với phần mềm lập kế hoạch và quản lý bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện CMMS IBM Maximo;

- Module customized End Period Closing;

- Module customized User Defined Report.

 1. Thông tin khác về phần mềm:

- Tổng Công ty đang vận hành phần mềm TCKT SAP B1 V9.3 để thực hiện công tác TCKT từ tháng 07/2018;

- Tổng Công ty đang duy trì phần mềm TCKT SAP B1 V9.0 để tra cứu số liệu giai đoạn 2013 - Tháng 06/2018;

- Số lượng licenses đang sử dụng là 150 licenses:

+ 100 licenses bao gồm 03 Pro và 97 Ltd. trang bị năm 2012;

+ 50 licenses bao gồm 03 Pro và 47 Ltd. trang bị năm 2018.

 1. NỘI DUNG DỊCH VỤ

Dịch vụ: Đóng phí duy trì năm 2024 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Phạm vi công việc:

(i) Đóng phí duy trì năm 2024 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

(ii) Bàn giao cho Tổng công ty SAP B1 Support Certificate năm 2024.

(iii) Hỗ trợ vận hành hệ thống:

Đảm bảo các quyền lợi cho Tổng công ty như sau:

 1. Tổng công ty nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của hãng SAP là nhà phát triển phần mềm TCKT SAP B1, bao gồm các quyền lợi sau:

- Được cấp account và mật khẩu truy xuất cổng thông tin hỗ trợ khách hàng SAP Support Portal, từ đó được quyền tiếp cận kho học liệu bao gồm các bài giảng, Q&A cùng với tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật và nghiệp vụ;

- Được quyền tải về và cài đặt các bản cập nhật sửa lỗi và cập nhật bảo mật; được quyền nâng cấp lên phiên bản mới và sử dụng các tính năng mới của phần mềm SAP B1;

- Được cung cấp trial licenses dùng cho các hệ thống phát triển và thử nghiệm (Developing and Testing System) khi có nhu cầu;

- Được hãng SAP hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục (online) trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng (incident) đối với hệ thống đang vận hành (Production System) làm hoạt động của hệ thống bị gián đoạn mà đơn vị triển khai trong nước không thể xử lý được.

 1. Tổng công ty được hỗ trợ trực tiếp đảm bảo hệ thống phần mềm TCKT SAP B1 vận hành ổn định và an toàn, bao gồm các công việc sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật các công việc quy hoạch, kiện toàn hệ thống hạ tầng máy chủ, đường truyền số liệu; backup dữ liệu và bảo mật hệ thống;

- Hỗ trợ dò tìm, chẩn đoán, xử lý lỗi phát sinh từ phần cứng, phần mềm và hệ thống mạng;

- Hỗ trợ sửa đổi, điều chỉnh các quy trình nghiệp vụ của phần mềm TCKT SAP B1 và module tích hợp CMMS cho phù hợp với nghiệp vụ thực tế của Tổng công ty;

- Sửa chữa các lỗi phát sinh trên form giao diện chuẩn, lỗi trên module tích hợp CMMS và lỗi trên báo cáo của phần mềm TCKT SAP B1;

- Hỗ trợ phân tích các yêu cầu nghiệp vụ TCKT và tích hợp CMMS; kiểm thử và hướng dẫn thực hiện trên quy trình phần mềm TCKT SAP B1;

- Là đầu mối liên lạc với hãng SAP, có trách nhiệm phối hợp làm việc cùng hãng SAP để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình hỗ trợ Tổng công ty.

- Hỗ trợ tải về và cài đặt các bản cập nhật sửa lỗi và cập nhật bảo mật, hỗ trợ nâng cấp phần mềm TCKT SAP B1 lên phiên bản mới khi Tổng công ty có nhu cầu.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị gửi báo giá dịch vụ cho Tổng công ty trước ngày 11/07/2024 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận: Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Cán bộ liên hệ: Nguyễn Quang Đông

+ Email: nguyenquangdong@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6631

;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thứ tư, 03/07/2024 | 15:25
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 15:35
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
Thứ ba, 25/06/2024 | 15:25
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thứ sáu, 21/06/2024 | 10:33
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thứ sáu, 14/06/2024 | 20:57
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 07/06/2024 | 16:45
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Thứ sáu, 07/06/2024 | 09:35
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thứ năm, 06/06/2024 | 11:11
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thứ tư, 05/06/2024 | 15:35
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.
Thứ ba, 04/06/2024 | 08:37