Thứ tư, 03/04/2024 | 16:55

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ HÀNG NĂM CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu về dịch vụ Đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng năm cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP. Cụ thể như sau:

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ HÀNG NĂM CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ HÀNG NĂM CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Dịch vụ: Đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng năm cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Phạm vi công việc: Đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng năm cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị gửi tài liệu giới thiệu năng lực và báo giá dịch vụ cho Tổng công ty trước ngày 10/4/2024 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận: Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Cán bộ liên hệ: Xuân Thùy Hương Ly

+ Email: xuanthuyhuongly@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6643

;

Bài liên quan