Thứ sáu, 18/11/2022 | 10:40

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH NĂM 2023

Thông báo kế hoạch lụa chọn nhà cung cấp gói thầu “Sản xuất lịch năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH NĂM 2023

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH NĂM 2023

 

  • Tên gói thầu: “Sản xuất lịch năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”;
  • Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 659.500.000 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng.

  • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;
  • Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh;
  • Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 11/2022;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: Tháng 11 – 12/2022.
;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thứ ba, 25/10/2022 | 16:52
THÔNG BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022
THÔNG BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022
Thứ năm, 20/10/2022 | 10:12
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cải tạo phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT tại tầng 9
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cải tạo phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT tại tầng 9
Thứ hai, 17/10/2022 | 14:29
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trọn gói hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2022
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trọn gói hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2022
Thứ sáu, 14/10/2022 | 10:26
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên
Thứ hai, 03/10/2022 | 16:18
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”
Thứ hai, 03/10/2022 | 08:32
Công bố thông tin: Quyết định phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mở tài khoản thanh toán
Công bố thông tin: Quyết định phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mở tài khoản thanh toán
Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:45
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA PV POWER REC
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA PV POWER REC
Thứ sáu, 30/09/2022 | 15:24
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022
Thứ năm, 29/09/2022 | 20:42
Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1
Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1
Thứ năm, 29/09/2022 | 16:06