Thứ tư, 24/05/2023 | 09:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty - CTCP năm 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty - CTCP năm 2023, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty - CTCP năm 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty - CTCP năm 2023

  1. Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty - CTCP năm 2023.
  2. Tổng chi phí: 1.462.833.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Bệnh Viện Trung Ương Quân đội 108.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện: Tháng 5/2023.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023.
;

Bài liên quan