Thứ năm, 14/09/2023 | 09:25

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

543.600.000 VNĐ

Phụ lục 1.2 mục 5.2.4 - Chi phí hợp tác bảo trợ thông tin và xử lý khủng hoảng truyền thông với các công ty truyền thông và biển quảng cáo khổ lớn đính kèm quyết định số 64/QĐ - ĐLDK ngày 10/2/2003).

Chỉ định thầu cho Tạp chí Năng lượng Mới

Tháng 9/2023

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Năm 2023

;

Bài liên quan