Thứ sáu, 05/01/2024 | 09:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

  1. Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”.
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 971.386.900 đồng

Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn, chín trăm đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần 3H INC Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2024.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
;

Bài liên quan