Thứ sáu, 08/03/2024 | 17:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam”

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam”, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam”

  1. Tên gói thầu: Quảng cáo truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam”.
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 980.000.000VNĐ

Bằng chữ: Chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi phí quảng cáo trên báo chí theo mục 5.2.2, Phụ lục 1.2 ban hành theo Quyết định số 87/QĐ-ĐLDK ngày 05/02/2024 về việc Giao Kế hoạch chi phí hoạt động, mua sắm TTB, TSCĐ, đầu tư XDCB năm 2024 cho Cơ quan văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP).
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Truyền hình, Quảng cáo, Sự kiện và OOH Trường Tùng.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03 năm 2024.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý I năm 2024
;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông nội bộ hiệu quả”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông nội bộ hiệu quả”
Thứ sáu, 24/05/2024 | 15:30
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện – thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện – thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thứ sáu, 24/05/2024 | 13:57
Mời khảo sát và đề xuất phương án thi công sơn phòng mòn giai đoạn 2 cho NMNĐ Vũng Áng 1
Mời khảo sát và đề xuất phương án thi công sơn phòng mòn giai đoạn 2 cho NMNĐ Vũng Áng 1
Thứ năm, 23/05/2024 | 08:00
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn trong Nhà máy điện
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn trong Nhà máy điện
Thứ tư, 22/05/2024 | 17:00
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp - Hướng đến hiệu suất, môi trường làm việc hiệu quả”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp - Hướng đến hiệu suất, môi trường làm việc hiệu quả”
Thứ tư, 22/05/2024 | 13:45
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ NHÀ THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024 CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ NHÀ THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024 CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
Thứ ba, 21/05/2024 | 15:00
Thông báo mời báo giá mua sắm  phần mềm quản lý hiệu năng (QLHN) cho các Nhà máy điện Vũng Áng 1 và Cà Mau 1&2
Thông báo mời báo giá mua sắm phần mềm quản lý hiệu năng (QLHN) cho các Nhà máy điện Vũng Áng 1 và Cà Mau 1&2
Thứ ba, 21/05/2024 | 09:00
Thông báo mời báo giá mua sắm hàng hóa và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.
Thông báo mời báo giá mua sắm hàng hóa và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.
Thứ sáu, 17/05/2024 | 17:00
Thông báo mời báo giá trang bị hệ thống giám sát máy biến áp NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2024
Thông báo mời báo giá trang bị hệ thống giám sát máy biến áp NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2024
Thứ năm, 16/05/2024 | 15:50
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua đồng phục quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập Tổng công ty.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua đồng phục quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập Tổng công ty.
Thứ ba, 14/05/2024 | 17:00