Thứ ba, 12/12/2023 | 16:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024, Hội nghị người lao động năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

  1. Tên gói thầu: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024, Hội nghị người lao động năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP.
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm 8% thuế VAT): 913.550.400VNĐ

Bằng chữ: Chín trăm mười ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn, bốn trăm đồng.

  1. Nguồn chi phí SXKD năm 2023 (Phụ lục 1.2, mục 7/7.1: Chi phí Hội nghị, hội thảo, đính kèm Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 10/02/2023).
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông Ngô Quyền Hà Nội.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2023.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12 năm 2023.
;

Bài liên quan