Thứ ba, 12/12/2023 | 15:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức tiệc tổng kết năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức tiệc tổng kết năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức tiệc tổng kết năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức tiệc tổng kết năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

  1. Tên gói thầu: Tổ chức tiệc tổng kết năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP;
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 982.682.400VNĐ

Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn, bốn trăm đồng.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 (Phụ lục 1.2, mục 7/7.1: Chi phí Hội nghị, hội thảo, đính kèm Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 10/02/2023);
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA);
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2023;
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: Tháng 12/2023.
;

Bài liên quan