Thứ hai, 13/03/2023 | 10:00

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty năm 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị  cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty năm 2023

1. Tên công việc: trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.

2. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Lam Giang.

3. Giá trúng thầu: 227.040.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

;

Bài liên quan