Thứ hai, 26/02/2024 | 10:17

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị nhà thầu gói thầu: “Bảo dưỡng/sửa chữa xe ô tô của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty”

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị nhà thầu gói thầu: “Bảo dưỡng/sửa chữa xe ô tô của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty”, cụ thể:

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị nhà thầu gói thầu: “Bảo dưỡng/sửa chữa xe ô tô của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty”

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị nhà thầu gói thầu: “Bảo dưỡng/sửa chữa xe ô tô của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty”

1. Tên gói thầu: “Bảo dưỡng/sửa chữa xe ô tô của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty”.

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân.

3. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 872.210.542VNĐ.

(Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi hai triệu hai trăm mười nghìn năm trăm bốn mươi hai đồng .)

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

;

Bài liên quan