Thứ hai, 03/10/2022 | 08:32

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”

1.     Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Ngọc Minh.

2.     Giá trúng thầu (đã bao gồm 8% thuế GTGT): 12.343.617.000 đồng

Bằng chữ: Mười hai tỷ ba trăm bốn ba triệu sáu trăm mười bảy nghìn đồng.

3.     Loại hợp đồng: Trọn gói.

4.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Giao hàng trước ngày 28/02/2023

;

Bài liên quan