Thứ sáu, 19/05/2023 | 10:22

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong các nhà máy nhiệt điện khí” dành cho cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP, cụ thể:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

- Tên gói thầu: Tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong các nhà máy nhiệt điện khí” dành cho cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP.

- Tên đơn vị được lựa chọn: Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College).

- Giá trúng thầu: 279.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ngàn đồng).

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 5/2023.

;

Bài liên quan