Thứ sáu, 15/03/2024 | 09:50

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu phân tích nhiệt hồng ngoại ISO18436-7 CAT I với các nội dung như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Giải pháp Vpower.
- Giá đề nghị trúng thầu: 217.296.000 VND (thuế GTGT 8%).
- Bằng chữ: Hai trăm mười bảy triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian học: Tháng 3/2024.
;

Bài liên quan