Thứ sáu, 23/02/2024 | 09:45

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP” như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”.

- Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”.

- Nhà thầu đề nghị trúng thầu: Công ty Cổ phần 3H INC Việt Nam.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 970.386.900 đồng

Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn, chín trăm đồng

- Loại Hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

;

Bài liên quan