Thứ hai, 11/12/2023 | 17:50

Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá của Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF)

Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF) thông báo thông tin lựa chọn đơn vị đấu giá với nội dung như sau:

Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá của Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF)

Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá của Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF)

 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí, Tầng 5 - Tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Dầu DO 0.05S;

- Tổng khối lượng: 3.396 tấn. Bao gồm 02 lô dầu:

+ Lô dầu tại NMĐ Cà Mau 1&2 (Địa chỉ: Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau ): 2.400 tấn (2.874.779 lít ở 15°C).

+ Lô dầu tại NMĐ Nhơn Trạch 1 (Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai): 996 tấn (1.198.700 lít ở 15°C).

- Chất lượng dầu: Như đính kèm.

 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm của lô dầu DO tại NMĐ Cà Mau 1&2: 48.238.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu đồng).

- Giá khởi điểm của lô dầu DO tại NMĐ Nhơn Trạch: 19.683.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu đồng).

(Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm thuế GTGT).

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
 2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.
 3. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.
 4. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên…).

 1. Thù lao giao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư: 108/2020/TT - BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
 2. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
 3. Các tiêu chí khác:

- Trong năm 2022 đã tổ chức đấu giá thành công các cuộc đấu giá tài sản là nhiên liệu có giá trị ≥ 40 tỷ đưa ra đấu giá.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 03 bộ in bìa đóng thành quyển.

 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/12/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí.

+ Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ Điện thoại: 02462.711.119

Lưu ý:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 phút của ngày kết thúc thông báo).

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

;

Bài liên quan