Thứ ba, 17/10/2023 | 14:53

Thông báo mời thầu gói thầu “Xử lý mát phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

Thông báo mời thầu gói thầu “Xử lý mát phát GT3 NMĐ Cà Mau 1” với nội dung như sau:

Thông báo mời thầu gói thầu “Xử lý mát phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

Thông báo mời thầu gói thầu “Xử lý mát phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

  1. Tên gói thầu: Xử lý máy phát GT3 NMĐ Cà Mau 1.
  2. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà cung cấp:

- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

  1. Thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời thầu: 16/10/2023.
  2. Thời gian đóng thầu (dự kiến): 30/11/2023.
  3. Thông tin liên hệ chi tiết:

Họ tên/Name:

Phạm Thanh Cường

SĐT/Mobile phone:

0976 608 970

Email:

cuongpt@tsc.pvpower.vn

Địa chỉ/Address:

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật – Tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Technical Services Center – 4th Floor, VPI Tower, 167 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi.

Họ tên/Name:

Vũ Thị Thu Hà

SĐT/Mobile phone:

0935813893

Email:

havtt@tsc.pvpower.vn

Địa chỉ/Address:

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật – Tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Technical Services Center – 4th Floor, VPI Tower, 167 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi.

;

Bài liên quan