Thứ ba, 07/02/2023 | 15:23

Thông báo nhu cầu gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các bản quyền phần mềm Oracle và IBM của hệ thống CMMS

Thông báo nhu cầu gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các bản quyền phần mềm Oracle và IBM của hệ thống CMMS

Thông báo nhu cầu gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các bản quyền phần mềm Oracle và IBM của hệ thống CMMS

Thông báo nhu cầu gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các bản quyền phần mềm Oracle và IBM của hệ thống CMMS

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các bản quyền phần mềm Oracle và IBM của hệ thống CMMS với các nội dung như sau:

STT

Dịch vụ hỗ trợ

Tính theo số lượng bản quyền

Thời điểm hết hạn

Gia hạn tới

I

IBM Customer Number: 854260,

IBM Site Number: 3328317

1

IBM Maximo Asset Management Authorized User SW Subscription & Support

2

31/10/2022

31/12/2023

2

IBM Maximo Asset Management Limited Use Authorized User SW Subscription & Support

12

31/10/2022

31/12/2023

3

IBM Maximo Asset Management Express Use Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal

4

31/10/2022

31/12/2023

II

IBM Customer Number: 854260,

IBM Site Number: 3328317

4

IBM Maximo Asset Management Authorized User SW Subscription & Support

3

31/12/2022

31/12/2023

5

IBM Maximo Asset Management Limited Use Authorized User SW Subscription & Support

7

31/12/2022

31/12/2023

6

Oracle Database Standard Edition 2 - Name user plus perpetual

10

31/12/2022

31/12/2023

III

IBM Customer Number: 854260,

IBM Site Number: 3328317

7

IBM Maximo Asset Management Authorized User SW Subscription & Support

5

31/12/2022

31/12/2023

8

IBM Maximo Asset Management Limited Use Authorized User SW Subscription & Support

5

31/12/2022

31/12/2023

9

Oracle Database Standard Edition 2 - Name user plus perpetual

10

31/12/2022

31/12/2023

Dịch vụ hỗ trợ chính hãng các bản quyền:

 1. Hỗ trợ trực tiếp từ chính hãng
 • Thông báo các cập nhật, bản vá, phiên bản mới cho phần mềm;
 • Cung cấp tài khoản truy cập vào website hỗ trợ của hãng và download các phiên bản mới, các cập nhật bản vá lỗi, xem thông tin về bản quyền được cấp phép, dịch vụ được sử dụng;
 • Hỗ trợ kỹ thuật (online) từ cổng website hỗ trợ của hãng;
 • Có quyền sử dụng các phiên bản phần mềm mới nhất của hãng;
 • Đảm bảo quyền lợi đã đóng phí và duy trì liên tục sử dụng dịch vụ hỗ trợ của hãng.
 1. Hỗ trợ do đối tác ủy quyền của hãng thực hiện
 • Bảo trì, hỗ trợ tất cả các vấn đề kỹ thuật phát sinh liên quan để đảm bảo hoạt động hiệu quả cho hệ thống phần mềm;
 • Trực tiếp tiến hành cập nhật tất cả các bản vá lỗi, nâng cấp tính năng và phiên bản nâng cấp mới nhất của phần mềm cho khách hàng: Định kỳ 4 tháng cập nhật 1 lần đối với bản nâng cấp thường do hãng phát hành; Thực hiện cập nhật ngay các bản nâng cấp, vá lỗi quan trọng (critical) do hãng phát hành;
 • Định kỳ 4 tháng tiến hành đánh giá, phân tích tình trạng hoạt động của hệ thống phần mềm để đưa ra các biện pháp đảm bảo hoạt động tối ưu cho hệ thống và thực hiện các biện pháp này sau khi được khách hàng chấp thuận;
 • Giải đáp các yêu cầu kỹ thuật cho khách hàng qua điện thoại, email;
 • Tiến hành truy cập, can thiệp hỗ trợ vào hệ thống từ xa và cử nhân sự xử lý tại chỗ trong trường hợp không hỗ trợ được từ xa hoặc hỗ trợ từ xa không đạt kết quả theo thời gian quy định;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với hãng cung cấp khi được yêu cầu;
 • Duy trì đường dây nóng qua điện thoại và email để đảm bảo tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng từ thứ Hai đến Thứ Sáu (8:00 – 17:00 giờ);
 • Hỗ trợ cài đặt lại và khôi phục dữ liệu, hoạt động của hệ thống cho khách hàng khi có sự cố;
 • Đảm bảo duy trì một bản sao lưu đầy đủ trên hệ thống máy chủ của khách hàng bao gồm ứng dụng và dữ liệu để khôi phục hoạt động ngay khi cần thiết;
 • Cam kết chất lượng hỗ trợ (Service level agreement - SLA) cụ thể như sau:

Mức độ uu tiên

Tác động

Mục tiêu phản hồi

Thời gian khắc phục xong

Mức độ 1

Gây ngừng hoạt động của hệ thống

Gọi lại trong vòng hai (2) giờ

1 ngày

Mức độ 2

Gây sai lệch hoạt động của hệ thống

Gọi lại trong vòng bốn (4) giờ

3 ngày

Mức độ 3

Gây mất ổn định hoạt động của hệ thống

Gọi lại vào cuối ngày làm việc tiếp theo

5 ngày

Mức độ 4

Gây mất hiệu quả hoạt động của hệ thống

Gọi lại vào cuối ngày làm việc tiếp theo

7 ngày

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến công việc nêu trên gửi báo giá đến Ban Thương mại - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 13/02/2023.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn. Số điện thoại 024 22210288 (6737).

;

Bài liên quan