Thứ năm, 04/01/2024 | 17:00

Thông báo nhu cầu nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyềhatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền chatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cụ thể như sau:

Thông báo nhu cầu nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyềhatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Thông báo nhu cầu nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyềhatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

1. Cung cấp bản quyền chatBot AI:

- Số lượng: 20 người nạp dữ liệu và không giới hạn người truy cập sử dụng;

- Thời gian: 12 tháng.

2. Triển khai chatBot AI với các yêu cầu sau:

- Truy cập sử dụng qua giao diện web;

- Có khả năng nạp dữ liệu từ người dùng thông qua import file word/excel/PDF;

- Có khả năng học hỏi từ người dùng trong quá trình sử dụng (machine learning): người dùng cập nhật dữ liệu vào hệ thống ngay trên giao diện chatBot;

- Giải đáp thông tin nội bộ PV Power dựa vào tri thức do các bộ phận Phòng/Ban của PV Power cập nhật.

3. Đào tạo, chuyển giao công nghệ:

- Đào tạo người dùng nạp dữ liệu và dạy học (training) chatBot;

- Đào tạo quản trị, cấu hình chatBot.

4. Bảo hành, hỗ trợ sử dụng: 03 tháng

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi nội dung đề xuất bao gồm:

- Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị;

- Giới thiệu giải pháp;

- Dự kiến chi phí thực hiện.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi nội dung đề xuất gửi bản mềm qua email: nguyenthicamtu@pvpower.vn trước 09h00 ngày 11/01/2024.

Nếu quý đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin đề nghị liên hệ Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú – Ban Kỹ thuật, email: nguyenthicamtu@pvpower.vn, số điện thoại: 0975648474.

;

Bài liên quan