Thứ sáu, 08/03/2024 | 14:35

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo về tiền lương và tuyển dụng.

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Pháp luật về tiền lương, chế độ chính sách - Tuyển dụng và sử dụng lao động hiệu quả - Những quy định mới và xử lý các tình huống tại doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo về tiền lương và tuyển dụng.

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo về tiền lương và tuyển dụng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Pháp luật về tiền lương, chế độ chính sách - Tuyển dụng và sử dụng lao động hiệu quả - Những quy định mới và xử lý các tình huống tại doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty, cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm đào tạo & số lượng học viên:

* Thời lượng, thời gian: 1,5 ngày, dự kiến tổ chức đào tạo ngày 26/3 (01 ngày) -27/3/2024 (1/2 ngày, buổi sáng).

* Địa điểm đào tạo: Tại Hà Nội (Do đơn vị đào tạo đề xuất địa điểm).

* Số lượng học viên: Dự kiến tối đa 55 học viên

2. Dự kiến nội dung chương trình đào tạo:

Phần 1. Pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp

- Hệ thống hoá các văn bản pháp luật lao động và kỹ năng áp dụng hiệu quả;

- Văn bản pháp luật về tiền lương

- Các vấn đề pháp lý về tiền lương

- Thảo luận, giải quyết các tình huống, liên hệ thực tiễn tại PV Power

Phần 2. Tuyển dụng và sử dụng lao động hiệu quả

- Những vấn đề cần lưu ý khi tuyển dụng và sử dụng lao động

- Đánh giá hiện trạng hồ sơ tuyển dụng, sử dụng lao động và giải pháp

- Thảo luận, giải quyết các tình huống, liên hệ thực tiễn tại PV Power

Phần 3. Pháp lý về Hợp đồng lao động

- Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp và các trường hợp chấm dứt hợp pháp

- Nhận diện các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và đánh giá rủi ro pháp lý tiềm ẩn

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý khi chấm dứt HĐLĐ

- Giải quyết chế độ và các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ

- Thảo luận, giải quyết các tình huống, liên hệ thực tiễn tại PV Power

Phần 4. Chính sách & Quy định mới về BHXH

- Cập nhật một số quy định mới BHXH năm 2023

- Một số tình huống và những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức thực hiện

- Dự kiến sửa đổi Luật BHXH

- Thảo luận, giải quyết các tình huống, liên hệ thực tiễn tại PV Power

Phần 5. Kiểm tra/Tổng kết khoá học

3. Yêu cầu về phòng học, hậu cần cho lớp học

Phòng học trang bị đầy đủ các thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho khoá học; Teabreak giữa giờ cho 03 buổi học; bố trí ăn trưa 02 bữa cho học viên tham gia khoá học.

4. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

5. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Tham gia xây dựng, sửa đổi Bộ Luật lao động, Luật BHXH; có trình độ sư phạm, có kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn về chế độ tiền lương, chính sách cho Tập đoàn, doanh nghiệp…

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 12/3/2024./.

;

Bài liên quan