Thứ sáu, 13/10/2023 | 17:00

Thông báo nhu cầu triển khai hệ thống tích hợp dữ liệu và báo cáo quản trị vận hành, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện PV Power

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu triển khai hệ thống tích hợp dữ liệu và báo cáo quản trị vận hành, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện PV Power với yêu cầu cụ thể như sau:

Thông báo nhu cầu triển khai hệ thống tích hợp dữ liệu và báo cáo quản trị vận hành, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện PV Power

Thông báo nhu cầu triển khai hệ thống tích hợp dữ liệu và báo cáo quản trị vận hành, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện PV Power

 1. Dịch vụ triển khai:
 2. Triển khai hệ thống thu thập, lưu trữ số liệu:
 • Tích hợp và thu thập dữ liệu trực tiếp từ hệ thống IBM Maximo (CMMS) để phục vụ các phân tích, báo cáo liên quan;
 • Xây dựng công cụ nhập dữ liệu thủ công với các chức năng:
  • Giao diện web cho phép nhập liệu trên form và từ file excel tải lên, hỗ trợ màn hình máy tính và di động.
  • Kiểm tra và phát hiện dữ liệu không hợp lệ, bất thường khi nhập liệu.
  • Quản lý người dùng và phân quyền người dùng, theo dõi lịch sử nhập liệu.
  • Quản lý bộ danh mục (Master Data): nhà máy, tổ máy, loại nhiên liệu,…
  • Quản lý quy trình nhập liệu: maker, checker.
  • Quản lý khai báo form nhập liệu và mẫu excel nhập liệu.
  • Quản lý tác vụ đồng bộ dữ liệu sang hồ chứa dữ liệu.
 • Thiết kế, triển khai hồ chứa dữ liệu.
 • Thiết kế và đưa các form, mẫu excel nhập liệu lên công cụ nhập liệu.
 • Thiết kế và cài đặt quy trình nhập liệu trên công cụ nhập liệu.
 1. Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu:

Stt

Nội dung

Yêu cầu

I

Từ nguồn dữ liệu nhập thủ công, áp dụng cho tất cả các nhà máy điện của PV Power bao gồm Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1, Hủa Na, Đađrink, PV Power REC

1.1

Báo cáo số liệu sản xuất điện:

-Sản lượng điện sản xuất - NAAG;

-So sánh sản lượng điện sản xuất với sản lượng điện tối đa;

-Sản lượng trung bình 7 ngày/14 ngày/ 30 ngày gần nhất;

-Dự kiến hoàn thành sản lượng tháng/ quý/ năm;

-Hệ số mang tải - NCF;

-Suất hao nhiệt - NHR;

-Hiệu suất tổ máy;

-Số lượng sự cố;

-Độ khả dụng lũy kế - AF;

-Báo cáo sản xuất điện hàng ngày của các NMĐ PV Power (theo mẫu đã có sẵn)

Chiều phân tích của dữ liệu: Ngày/ Tháng/ Quý/ Năm, Nhà máy/ Nhóm nhà máy, Tổ máy

1.2

Báo cáo số liệu tiêu thụ nhiên liệu:

-Nhiệt điện khí & than: Nhiên liệu tiêu thụ trong ngày/ tháng/ năm/ từ khi vận hành;

-Thủy điện: Lưu lượng nước trung bình về hồ, lưu lượng nước trung bình chạy máy, mực nước hồ chứa lúc 0h00, mực nước hồ chức lúc 24h00;

-Dự trữ nhiên liệu hiện nay, Lượng khí ấn định từ PVGas;

-Dự kiến thời gian sử dụng lượng nhiên liệu hiện hữu.

Chiều phân tích của dữ liệu: Ngày/ Tháng/ Quý/ Năm, Nhà máy/ Nhóm nhà máy, Tổ máy.

Áp dụng cho tất cả các nhà máy của PV Power.

1.3

Báo cáo phân tích thuyết minh:

-Báo cáo định kỳ, đột suất về vận hành, nhiên liệu.

-Báo cáo sự cố, bất thường.

-Ý kiến bình luận, nhận xét đối với các báo cáo.

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, theo đối tượng liên quan.

II

Từ nguồn dữ liệu tích hợp với hệ thống CMMS, áp dụng cho các nhà máy điện bao gồm Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Vũng Áng 1

2.1

Tình hình cung cấp và dự phòng vật tư

-Vòng quay vật tư;

-Thời gian trung bình lưu kho của vật tư;

-Tỷ lệ giá trị vật tư tồn kho/Doanh thu;

-Giá trị tồn kho tính theo nguyên tắc bình quân gia quyền và so sánh với target;

-Số lượng và giá trị tồn kho tại thời điểm báo cáo;

-Bổ sung biểu đồ về Vật tư thường xuyên sử dụng/ vật tư sử dụng trung bình/ vật tư ít sử dụng.

Chiều phân tích của dữ liệu: Ngày/ Tháng/ Quý/ Năm, Phân loại SparePart, SparePart.

2.2

Tình hình bảo dưỡng sửa chữa

-Tỷ lệ CM/PM;

-Tỷ lệ số Work orders thiếu vật tư/ Tổng số Work orders;

-Thống kê thời gian trung bình giữa những lần hỏng hóc thiết bị MTBF (Mean time between failures);

-Số lượng Work Orders, số lượng hoàn thành đúng hạn, số lượng hoàn thành trễ, số lượng hủy, số lượng đang thực hiện, số lượng theo kế hoạch…; So sánh với tháng trước, năm trước.

Chiều phân tích của dữ liệu: Ngày/ Tháng/ Quý/ Năm, Nhà máy/ Nhóm nhà máy, Loại Work Order (PM, CM, OVH...).

 1. Bản quyền phần mềm và dịch vụ máy chủ

Stt

Nội dung

Số lượng

1

Phần mềm Microsoft Power BI:

-Phiên bản Pro

-Thời hạn sử dụng: 24 tháng

42 License

2

Phần mềm công cụ nhập liệu:

-Thời hạn sử dụng: 24 tháng

10 License

3

Dịch vụ máy chủ datalake, tích hợp và phân tích dữ liệu:

-Azure Data Factory: Azure Data Factory V2 Type, Data Pipeline Service Type, Azure Integration Runtime: 30 Activity Run(s), 360 Data movement unit(s), 180 Pipeline activities, 180 Pipeline activities – External, Self-hosted Integration Runtime: 30 Activity Run(s), 360 Data movement unit(s), 180 Pipeline activities, 180 Pipeline activities – External, Data Factory Operations: 2 x 50,000 Read/Write operation(s), 2 x 50,000 Monitoring operation(s)

-Storage Accounts: File Storage, Transaction Optimized Performance Tier, General Purpose V2, LRS Redundancy, 200 GiB of Data at-rest, 200 GiB Snapshots, 1 x 10,000 Write Transactions, 1 x 10,000 List Transactions, 1 x 10,000 Read Transactions, 1 x 10,000 Other Operations, 0 Additional Sync Server(s)

-Azure Synapse Analytics: Compute Optimized Gen2, Dedicated SQL Pools: DWU 100 x 360 Hours, 1 TB of storage with Geo-redundant disaster recovery; Southeast Asia Region, 0 GB of data collected per day, 7 days of Hot Cache, 30 days of total retention, 7 times estimated data compression, 0 Hours of 2 x Extra Small (2 vCores) Engine Instances, 0 Hours of 2 x 1 vCore Data Management Instances

-Azure Analysis Services: Basic B1 (Hours), 1 Instance(s), 730 Hours

02 năm

(*) Chi phí bản quyền và dịch vụ máy chủ trong thời gian triển khai hợp đồng, trước khi nghiệm thu bàn giao hệ thống thuộc trách nhiệm của bên cung cấp.

 1. Đào tạo
 • Đào tạo phân tích dữ liệu (Data Analytic) và Power BI: 01 khoá 30 người.
 • Đào tạo quản trị hệ thống: 01 khoá 03 người.
 1. Hỗ trợ vận hành, bảo hành và bảo trì
 • Bảo hành hệ thống 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hệ thống;
 • Bảo trì, hỗ trợ tất cả các vấn đề kỹ thuật qua điện thoại, email;
 • Tiến hành truy cập, can thiệp hỗ trợ vào hệ thống qua kết nối truy cập từ xa để giải quyết các sự cố kỹ thuật, yêu cầu hiệu chỉnh các chức năng phần mềm khi có yêu cầu.
 1. Thời gian và địa điểm triển khai
 • Thời gian triển khai và bàn giao hệ thống: 06 tháng
 • Địa điểm triển khai: Văn phòng Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (đ/c: Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội)

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá, hồ sơ công ty và thuyết minh giải pháp đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenthicamtu@pvpower.vn trước 09h00 ngày 21/10/2023.

Ghi chú: đơn vị quan tâm đề xuất chi phí và phạm vi công việc theo đúng nội dung được yêu cầu nêu trên. Trường hợp chào thêm dịch vụ để nghị tách riêng chi phí.

;

Bài liên quan