Thứ năm, 14/12/2023 | 09:10

Thông báo tìm đơn vị quan tâm đề xuất giải pháp và kinh phí triển khai các hạng mục của Đề án chuyển đổi số

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu lập ngân sách để triển khai các hạng mục của Đề án chuyển đổi số cụ thể như sau:

Thông báo tìm đơn vị quan tâm đề xuất giải pháp và kinh phí triển khai các hạng mục của Đề án chuyển đổi số

Thông báo tìm đơn vị quan tâm đề xuất giải pháp và kinh phí triển khai các hạng mục của Đề án chuyển đổi số

STT

Hạng mục công việc

I

Phát triển hệ thống thu thập, phân tích, dự báo, chuẩn đoán tình trạng thiết bị nhà máy và tối ưu vận hành dựa trên nền tảng dữ liệu OSI PI

1

Trang bị công cụ chuẩn đoán nâng cao cho các thiết bị chính của nhà máy điện (APR)

2

Mở rộng và kết nối hệ thống OSI PI cho NMĐ NT3&4

3

Trang bị công cụ mô phỏng, học máy để đề xuất chế độ vận hành tối ưu thiết bị nhà máy điện (AI-ML)

II

Phát triển hệ thống quản trị tài sản nhà máy kết nối/tích hợp với nền tảng IBM Maximo

1

Trang bị công cụ chuẩn hoá dữ liệu vật tư

2

Tổ chức chuẩn hoá dữ liệu vật tư tại NMĐ NT1

3

Tổ chức chuẩn hoá dữ liệu vật tư tại NMĐ CM1&2, VA1

4

Áp dụng chữ ký điện tử cho các quy trình chứng từ

5

Triển khai ứng dụng trên điện thoại di động

6

Tích hợp với hệ thống OSI PI

7

Áp dụng BDSC theo độ tin cậy ARM

8

Quản lý ca vận hành, nhật ký vận hành

III

Trang bị công cụ chuẩn hoá dữ liệu vật tư

1

Tổ chức chuẩn hoá dữ liệu vật tư tại NMĐ CM1&2, VA1

2

Áp dụng chữ ký điện tử cho các quy trình chứng từ

IV

Trang bị hệ thống quản trị kinh doanh điện

1

Trang bị phần mềm quản trị chi phí sản xuất và giá thành điện

2

Trang bị phần mềm quản trị chào giá, tham gia thị trường điện

V

Trang bị các ứng dụng nâng cao

1

Trang bị hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp

2

Trang bị hệ thống điều khiển NMĐ thông minh cho NMĐ VA1

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi nội dung đề xuất bao gồm:

  • Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị;
  • Giới thiệu giải pháp và nội dung công việc chính;
  • Dự kiến chi phí thực hiện (Đơn vị có thể đề xuất chi phí thực hiện một số hoặc toàn bộ các hạng mục)

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi nội dung đề xuất gửi bản mềm qua email: nguyenthicamtu@pvpower.vn trước 09h00 ngày 31/12/2023.

Nếu quý đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin hoặc trực tiếp trình bày, đề nghị liên hệ Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú – Ban Kỹ thuật, email: nguyenthicamtu@pvpower.vn, số điện thoại: 0975648474.

;

Bài liên quan