Thứ năm, 28/03/2024 | 09:11

Thông tin Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Thông tin Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024 – Khu vực phía Bắc" của PV Power TSC

Thông tin Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Thông tin Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024 – Khu vực phía Bắc" với các nội dung như sau:

  • Tên nhà thầu trúng thầu: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
  • Giá trúng thầu: 177.876.900 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm đồng). (Dịch vụ khám sức khỏe là đối tượng không chịu thuế GTGT).
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Bắt đầu thực hiện trong tháng 4/2024, thực hiện trong 60 ngày.
  • Địa điểm khám sức khỏe: Bệnh viên Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
;

Bài liên quan