Thứ hai, 25/03/2024 | 09:05

Thông tin KHLCNT gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Thông tin KHLCNT gói thầu "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024 – Khu vực phía Bắc" của PV Power TSC. Nội dung cụ thể như sau:

Thông tin KHLCNT gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Thông tin KHLCNT gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

  • Bên Mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  • Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024 – Khu vực phía Bắc.
  • Giá gói thầu: 177.876.900 VNĐ (Đã bao gồm thuế GTGT) (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm đồng). (Dịch vụ y tế, khám bệnh là đối tượng không chịu thuế GTGT).
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024.
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Bắt đầu thực hiện trong tháng 4/2024, thực hiện trong 60 ngày.
  • Địa điểm khám sức khỏe: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
;

Bài liên quan