Thứ sáu, 10/11/2023 | 10:53

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu tổ chức diễn tập thực chiến an ninh mạng và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố An toàn thông tin với yêu cầu cụ thể như sau:

THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

STT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê dịch vụ tổ chức diễn tập thực chiến

1

Công việc tổ chức:

- Lên kịch bản, chuẩn bị chương trình diễn tập.

- Hướng dẫn xử lý tình huống xảy ra trong kịch bản.

- Giả lập, cài đặt tình huống theo kịch bản diễn tập để các học viên diễn tập.

- Chấm điểm kết quả diễn tập.

- Cung cấp các phương tiện, kỹ thuật cần thiết để tổ chức diễn tập.

- Lập báo cáo diễn tập.

Gói

01

2

Kịch bản:

Đề xuất các kịch bản diễn tập để lựa chọn 02 kịch bản phù hợp thực tế tại Tổng công ty để lựa chọn diễn tập

3

Thời gian thực hiện:

- Chuẩn bị kịch bản, môi trường diễn tập: trong 05 ngày trước diễn tập.

- Hướng dẫn diễn tập: 1/2 ngày.

- Tổ chức diễn tập: 01 ngày.

4

Địa điểm, điều kiện diễn tập:

- Địa điểm do PV Power cung cấp: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hệ thống thực chiến do PV Power cung cấp: Hệ thống máy chủ của PV Power.

- Máy tính thao tác: người tham gia tự trang bị.

- Số lượng người tham gia: 10 nhân sự PV Power, 02 nhân sự bên cung cấp dịch vụ.

5

Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Được cấp phép hoạt động tư vấn, đào tạo an toàn thông tin: do Cục An toàn thông tin- Bộ Thông tin và truyền thông cấp.

- Có lực lượng chuyên gia, giảng viên an ninh mạng: tối thiểu 05 người.

- Kinh nghiệp: hoạt động tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực an toàn thông tin.

II

Mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT

1

Công cụ rà quét lỗ hổng bảo mật - Nessus Professional và tương đương.

License 01 năm

01

2

Phần mềm khôi phục ổ cứng máy ảo DiskInternals VMFS Recovery Pro và tương đương.

License

01

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi nội dung đề xuất bao gồm:

  • Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị.
  • Lý lịch chuyên gia thực hiện công việc.
  • Kế hoạch và nội dung công việc chính.
  • Báo giá chi tiết.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi nội dung đề xuất đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenxuanthanh@pvpower.vn trước 09h00 ngày 20/11/2023.

;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP năm 2023.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP năm 2023.
Thứ năm, 23/11/2023 | 11:00
Thông báo mời thầu gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024” của PVPF
Thông báo mời thầu gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024” của PVPF
Thứ sáu, 17/11/2023 | 16:00
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ tư, 15/11/2023 | 10:40
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 10/11/2023 | 15:18
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp  dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP năm 2023
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP năm 2023
Thứ năm, 09/11/2023 | 08:10
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”
Thứ sáu, 03/11/2023 | 16:15
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thử nghiệm hệ thống điều tốc và kích từ”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thử nghiệm hệ thống điều tốc và kích từ”
Thứ sáu, 03/11/2023 | 16:10
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023
Thứ ba, 31/10/2023 | 14:01
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 50 bộ máy tính để bàn cho CBCNV tại Cơ quan Tổng công ty đợt 2 năm 2023
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 50 bộ máy tính để bàn cho CBCNV tại Cơ quan Tổng công ty đợt 2 năm 2023
Thứ ba, 31/10/2023 | 10:50
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than”
Thứ năm, 26/10/2023 | 17:00