Thứ sáu, 10/11/2023 | 10:53

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu tổ chức diễn tập thực chiến an ninh mạng và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố An toàn thông tin với yêu cầu cụ thể như sau:

THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

STT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê dịch vụ tổ chức diễn tập thực chiến

1

Công việc tổ chức:

- Lên kịch bản, chuẩn bị chương trình diễn tập.

- Hướng dẫn xử lý tình huống xảy ra trong kịch bản.

- Giả lập, cài đặt tình huống theo kịch bản diễn tập để các học viên diễn tập.

- Chấm điểm kết quả diễn tập.

- Cung cấp các phương tiện, kỹ thuật cần thiết để tổ chức diễn tập.

- Lập báo cáo diễn tập.

Gói

01

2

Kịch bản:

Đề xuất các kịch bản diễn tập để lựa chọn 02 kịch bản phù hợp thực tế tại Tổng công ty để lựa chọn diễn tập

3

Thời gian thực hiện:

- Chuẩn bị kịch bản, môi trường diễn tập: trong 05 ngày trước diễn tập.

- Hướng dẫn diễn tập: 1/2 ngày.

- Tổ chức diễn tập: 01 ngày.

4

Địa điểm, điều kiện diễn tập:

- Địa điểm do PV Power cung cấp: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hệ thống thực chiến do PV Power cung cấp: Hệ thống máy chủ của PV Power.

- Máy tính thao tác: người tham gia tự trang bị.

- Số lượng người tham gia: 10 nhân sự PV Power, 02 nhân sự bên cung cấp dịch vụ.

5

Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Được cấp phép hoạt động tư vấn, đào tạo an toàn thông tin: do Cục An toàn thông tin- Bộ Thông tin và truyền thông cấp.

- Có lực lượng chuyên gia, giảng viên an ninh mạng: tối thiểu 05 người.

- Kinh nghiệp: hoạt động tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực an toàn thông tin.

II

Mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT

1

Công cụ rà quét lỗ hổng bảo mật - Nessus Professional và tương đương.

License 01 năm

01

2

Phần mềm khôi phục ổ cứng máy ảo DiskInternals VMFS Recovery Pro và tương đương.

License

01

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi nội dung đề xuất bao gồm:

  • Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị.
  • Lý lịch chuyên gia thực hiện công việc.
  • Kế hoạch và nội dung công việc chính.
  • Báo giá chi tiết.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi nội dung đề xuất đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenxuanthanh@pvpower.vn trước 09h00 ngày 20/11/2023.

;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”
Thứ tư, 03/07/2024 | 15:25
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ  ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024  CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2024 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 16:13
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ hai, 01/07/2024 | 15:35
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU  ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024
Thứ ba, 25/06/2024 | 15:25
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thông báo KH lựa chọn nhà thầu
Thứ sáu, 21/06/2024 | 10:33
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong nhà máy nhiệt điện”
Thứ sáu, 14/06/2024 | 20:57
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 07/06/2024 | 16:45
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty  Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)
Thứ sáu, 07/06/2024 | 09:35
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER
Thứ năm, 06/06/2024 | 11:11
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới
Thứ tư, 05/06/2024 | 15:35