Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:02

Thư mời quan tâm về nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền chatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền chatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Thư mời quan tâm về nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền chatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Thư mời quan tâm về nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền chatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

THƯ MỜI QUAN TÂM

Phạm vi và yêu cầu công việc:

STT

Nội dung phạm vi, yêu cầu

I

Yêu cầu về nên tảng công nghệ

1

Được phát triển trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

2

Có khả năng tích hợp với hệ thống Website Quản lý Văn bản Voffice của PV Power (nếu đơn vị phát triển và cung cấp hệ thống Website Voffice của PV Power đồng ý và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tích hợp).

I

Thời gian thực hiện: 03 tháng

1

Thời gian xây dựng: 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

2

Thời gian hiệu chỉnh theo yêu cầu: 60 ngày tiếp theo.

II

Thời gian hỗ trợ và bảo hành:

1

Thời gian hỗ trợ và bảo hành: 06 tháng (tính từ thời điểm nghiệm thu)

III

Tài khoản người sử dụng

1

Cung cấp 20 tài khoản người nhập liệu đồng thời.

2

Không giới hạn tài khoản người sử dụng chatbot đồng thời.

3

Tài khoản người sử dụng của chatbot sử dụng chung tài khoản với hệ thống tài khoản AD (Activate Directory) của PV Power.

IV

Dữ liệu và An toàn dữ liệu Chatbot

1

Upload dữ liệu ban đầu do PV Power cung cấp. Số lượng khoảng 120 văn bản (quy chế, quy định).

2

Có khả năng lưu trữ dữ liệu văn bản quy chế, quy định phát sinh thời gian tiếp theo.

3

Dữ liệu văn bản quy chế, quy định nội bộ được lưu trữ trên Server của PV Power.

4

Có cam kết bảo mật dữ liệu văn bản quy chế, quy định của PV Power.

5

Áp dụng phương pháp kết nối an toàn (nếu giải pháp có kết nối từ bên ngoài vào hệ thống của PV Power).

IV

Yêu cầu kỹ thuật của Chatbot

1

Hoạt động 24/7: Liên tục, sẵn sàng đối thoại với người sử dụng.

2

Sử dụng giao diện Web và có khả năng, hỗ trợ tích hợp các nền tảng Chat phổ biến trong tương lai (Telegram, Facebook, zalo…)

3

Khả năng diễn giải ngôn ngữ Tiếng Việt:

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NPL).

- Thu thập và báo cáo dữ liệu theo thời gian thực.

- Hiểu và tương tác tốt với ngôn ngữ Tiếng Việt.

4

Giao diện thân thiện, đơn giản

Các định dạng (format) của các phản hồi, tương tác được giới hạn bao gồm văn bản, hình ảnh đơn giản dễ hiểu.

5

Khả năng phản hồi nhanh chóng:

- Tốc độ phản hồi < 5s.

- Khả năng phản hồi nhanh chóng và liên tục cho bất kỳ câu hỏi nào của người sử dụng, không được gián đoạn và để người sử dụng phải chờ đợi.

6

Hỗ trợ các quy trình thông thường:

- Phản hồi các câu hỏi thông thường, các câu hỏi có trong bộ dữ liệu nội bộ ở tốc độ cao.

7

Có khả năng tương tác cá nhân hóa:

- Tương tác một cách cá nhân hóa với từng người sử dụng ở mỗi trường hợp cụ thể bằng cách phân tích các phản hồi, các câu hỏi của người sử dụng, và cung cấp các thông tin thích hợp nhằm cải thiện, gia tăng trải nghiệm.

- Có khả năng học hỏi từ người dùng trong quá trình sử dụng (machine learning): người dùng cập nhật dữ liệu vào hệ thống ngay trên giao diện chatBot.

- Giải đáp thông tin nội bộ PV Power dựa vào tri thức do các bộ phận Phòng/Ban của PV Power cập nhật.

8

Có khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sau khi sử dụng chatbot

9

Thống kê người sử dụng chatbot, những câu hỏi thường xuyên của người sử dụng

10

Khả năng đáp ứng nhu cầu đối với người sử dụng:

- Trả lời được tất cả các câu hỏi có từ khóa liên quan đến các nội dung dữ liệu được nạp vào.

- Nhận biết được ý định của người dùng, hỗ trợ cả có dấu, không dấu, sai chính tả.

- Có khả năng nhận biết ngữ cảnh của người dùng để đưa ra phản hồi và đề xuất nghiệp vụ phù hợp, đề xuất câu hỏi liên quan, câu hỏi thường gặp.

11

Có khả năng nạp dữ liệu từ người dùng thông qua import file word/excel/PDF đã được xử lý:

- Word: nội dung trả lời được cung cấp ở định dạng text, các phần bảng được xử lý đưa vào các file excel liên quan (không bao gồm bảng biểu).

- Excel: đã được xử lý thành các bảng dữ liệu tiêu chuẩn (không bao gồm merge cell...)

- PDF: định dạng PDF thuận tiện cho việc trích xuất nội dung (lựa chọn và tìm kiếm chữ cái/text), nội dung trả lời được cung cấp ở định dạng text (không bao gồm bảng biểu và hình vẽ)

V

Đào tạo, chuyển giao công nghệ

Đào tạo người dùng nạp dữ liệu và dạy học (training) chatBot;

Đào tạo quản trị, cấu hình chatBot.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá (bản cứng có dấu đỏ) đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm (bản scan có dấu đỏ) qua email: nguyenxuanthanh@pvpower.vn trước 16h00 ngày 02/04/2023.

;

Bài liên quan