BNP Paribas quan tâm đến cổ phần hoá PV Power

BNP Paribas quan tâm đến cổ phần hoá PV Power

Petrovietnam và Sumitomo tăng cường hợp tác kinh doanh LNG

Petrovietnam và Sumitomo tăng cường hợp tác kinh doanh LNG