SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

4 tháng: Petrovietnam nộp ngân sách nhà nước 50,5 ngàn tỷ đồng (09/05/2011)

Trong 4 tháng đầu năm 2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra, các chỉ tiêu đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2010.

CôngThương -Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 205 ngàn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2010 (trong đó doanh thu bán dầu đạt 3,7 tỷ USD); nộp ngân sách Nhà nước đạt 50,5 ngàn tỷ đồng, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong 4 tháng đầu năm, Tập đoàn đã ký 3 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước. Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 7,97 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác dầu đạt 4,84 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 3,14 tỷm3.

Sản lượng xuất bán dầu thô, sản lượng sản xuất KWh điện, phân bón của Tập đoàn cũng đều vượt 100% kế hoạch 4 tháng đầu năm: sản lượng xuất bán dầu thô đạt 4,83 triệu tấn (trong đó: cung cấp dầu thô cho NMLD Dung Quất là 1,66 triệu tấn); cung cấp cho lưới điện quốc gia 4,97 tỷkWh điện, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2010; sản lượng sản xuất đạm đạt 291 ngàn tấn; sản phẩm sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 1,85 triệu tấn.

Ngoài ra, giá trị thực hiện đầu tư 4 tháng đầu năm của Tập đoàn cũng đạt trên 30 ngàn tỷ đồng, khởi công mới 8 công trình, khánh thành và đưa vào vận hành 14 công trình; rà soát đình hoãn 12 dựán, giãn tiến độ 44 dự án đầu tư với tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là trên 7,25 ngàn tỷ đồng

(Theo Báo Công thương)