SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

6 tháng đầu năm 2014: PVN nộp ngân sách nhà nước vượt 1 tỷ USD (14/07/2014)

Ngày 10/7/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV và đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; giá trị đóng góp cho ngân sách Nhà nước vượt 27,2% so với kế hoạch 6 tháng, tương đương vượt trên 21,3 nghìn tỷ đồng (1 tỷ USD).

Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn trong 6 tháng đạt 380 nghìn tỷ đồng, bằng 121,7% kế hoạch 6 tháng và đạt 57% kế hoạch năm 2014; nộp ngân sách Nhà nước 85,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27,2% kế hoạch 6 tháng và đạt 61% kế hoạch năm.

Nổi bật nhất là đóng góp vào ngân sách Nhà nước của toàn Tập đoàn vượt so với kế hoạch trên 21,3 nghìn tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD); hiệu quả sinh lời trên vốn tiếp tục duy trì ở mức cao (bình quân đạt 6,5%).

6 tháng đầu năm 2014: PVN nộp ngân sách nhà nước vượt 1 tỷ USD

Khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Công tác triển khai hoạt động tìm kiếm thăm dò được triển khai đúng kế hoạch; đảm bảo an toàn trên các công trình dầu khí; đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai khẩn trương, nghiêm túc đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, các chỉ tiêu về sản xuất đạt kết quả cao, vượt kế hoạch: tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 13,87 triệu tấn; sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 8,44 tỷ kWh; sản xuất 836 nghìn tấn phân đạm, sản xuất 2,46 triệu tấn xăng dầu.

Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều có kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) đạt hiệu quả cao, như: Vietsovpetro, PVEP, PV Power, BSR, PVCFC, PVFCCo... đều hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 6 tháng.

Các đơn vị: Vietsovpetro, PVEP, PVPower, PVGas, BSR, PVD, DMC, PVI, PTSC, PVTrans, PVC, Petrosetco, VPI có doanh thu hợp nhất đạt trên 110% kế hoạch. 11 đơn vị có lợi nhuận trước thuế đạt trên 115% kế hoạch; 15 đơn vị nộp ngân sách đạt trên 110% kế hoạch 6 tháng.

Công tác triển khai các hoạt động thăm dò được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực theo đúng cam kết.

Đề án tái cấu trúc tiếp tục được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ cuối năm 2013, lãnh đạo Tập đoàn đã triển khai kế hoạch năm 2014 cho từng đơn vị thành viên; ban hành công tác trọng tâm trong năm, phân công cụ thể các nhiệm vụ thực hiện từ các cấp lãnh đạo đến các đơn vị Tập đoàn.

Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động, chủ động triển khai các giải pháp cụ thể phù hợp với đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch được duyệt.

Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên làm việc với các đơn vị gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc; thường xuyên đôn đốc các đơn vị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động SXKD của Tập đoàn trong 6 tháng qua cũng gặp phải không ít khó khăn. Đặc biệt là việc gia tăng trữ lượng dầu khai thác, trữ lượng dầu ở một số giếng khoan trong nước không đạt được như kỳ vọng; công tác khoan thăm dò ở các dự án nước ngoài mới bắt đầu triển khai từ giữa năm nay.

Dự báo, tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn tiếp tục khó khăn bởi nguy cơ biến động tỷ giá, tình hình Biển Đông chưa ổn định, nhiều ngành kinh tế trong nước phục hồi chậm, sức ép lớn về vốn cho các dự án đang triển khai... PVN đặt ra nhiều giải pháp để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trọng tâm là đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện các chương trình hành động của Tập đoàn; thực hiện nghiêm túc đề án tái cấu trúc; kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án đang triển khai; làm việc với các nhà thầu dầu khí đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác dầu khí; phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm xơ sợi, nhiên liệu sinh học...

Tại Hội nghị sơ kết, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm cùng những kiến nghị, giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Công nhân Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn trong đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đồng chí Đỗ Văn Khạnh, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP):Trong 6 tháng đầu năm, PVEP cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được giao; công tác gia tăng trữ lượng đã đạt được mức rất cao (8,67 triệu tấn dầu gia tăng trữ lượng, đạt 62,5% kế hoạch năm). Đặc biệt trong số 8,67 triệu tấn dầu thì có 8,51 triệu từ tuyến điều hành PVEP ở khu vực Hàm Rồng Nam ở phía bắc, Kình Ngư Trắng phía nam và Đại Hùng, đây là việc gia tăng trữ lượng rất quan trọng góp phần vào sự thành công của PVEP trong công tác gia tăng trữ lượng 6 tháng đầu năm. Về khai thác dầu khí PVEP đạt 2,48 triệu tấn dầu (đạt 102% dầu quy đổi).

PVEP kiến nghị có cơ chế đặc biệt trong mua mỏ để có những quyết định kịp thời, hỗ trợ trong việc cấp giấy phép đúng tiến độ, hỗ trợ thành lập công ty ở Hoa Kỳ trong tháng 7 tới.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro: Đầu năm nay, Vietsovpetro gặp nhiều thuận lợi, một số giếng mới đưa vào khai thác đạt sản lượng tốt, các giải pháp về địa chất và công nghệ mang lại hiệu quả cao, 6 tháng đầu năm đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu trong hoạt động SXKD.

Nhiệm vụ chủ yếu của Vietsovpetro 6 tháng cuối năm là đảm bảo hoàn thành kế hoạch khai thác dầu được giao một cách an toàn, đồng thời phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ khai thác bổ sung thêm 200 nghìn tấn, tức đạt mức sản lượng 5,3 triệu tấn. Ngoài thực hiện vượt mức kế hoạch khai thác dầu năm 2014, còn phải tạo cơ sở để duy trì sản lượng khai thác năm 2015 ở mức 5 triệu tấn.

Để thực hiện được mục tiêu trên, từ nay đến cuối năm Vietsovpetro tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp cấp bách: kết thúc công tác chế tạo, kết nối thiết bị thượng tầng giàn BK-16 để có thể đưa ra biển lắp đặt vào tháng 8, đưa vào hoạt động vào tháng 9/2014; từ kết quả khoan giếng thăm dò BH-39, triển khai sớm việc khoan giếng thăm dò tiếp theo nhằm xác định đủ trữ lượng để có thể xây dựng một giàn nhẹ và đưa vào khai thác trong năm 2015; triển khai khoan giếng thăm dò mỏ Thỏ Trắng để thẩm định trữ lượng cho việc xây dựng giàn khoan thứ hai ở khu vực này trong năm 2015; hoàn thành công tác thử vỉa giếng CT-2X ở lô 09-3/12, chuẩn bị chọn vị trí khoan giếng thứ 2…

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD): Hầu hết các giàn khoan do PVD sở hữu hiện nay đang hoạt động rất ổn định có năng suất cao trên 98-100% và chỉ số an toàn là tuyệt đối, không có tai nạn, sự cố, mất giờ lao động của người lao động. Hiện nay PVD đầu tư tiếp giàn khoan PVD 6 đang đóng tại Singapore, dự kiến đến cuối tháng 2/2015 PVD 6 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 3/2015.

6 tháng đầu năm, PVD đạt doanh thu 9 nghìn tỷ (kế hoạch 6.365 tỷ) vượt kế hoạch 41,4%, so với kế hoạch của cả năm, qua 6 tháng đầu năm PVD đã đạt được 65,7% kế hoạch cả năm. Kế hoạch 6 tháng cuối năm PVD sẽ cố gắng hoàn thành 7.335 tỷ. Nếu PVD hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, thì cả năm 2014 PVD sẽ có tổng doanh thu đạt 16.335 tỷ vượt so với kế hoạch là 13 tháng. Về lợi nhuận sau thuế, kế hoạch 6 tháng đầu năm là745 tỷ, PVD đạt 1.115 tỷ (vượt 49,7%), so với kế hoạch cả năm thì PVD đạt 67,6%. Kế hoạch 6 tháng cuối năm của PVD còn khoảng 905 tỷ, nếu như đạt mức này, lợi nhuận sau thuế của cả năm PVD đạt được 2.020 tỷ.

Trong bài phát biểu tổng kết Hội nghị, Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu khẳng định: Tổng quan lại việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra. Trong đó trọng tâm là 4 lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD)chính. Về thăm dò và khai thác dầu khí đây là lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, chúng ta đã hoàn thành rất tốt cả trong và ngoài nước. Trong nước thì lĩnh vực này có 3 đơn vị quan trọng là Vietsovpetro, PVEP và Biển Đông POC; cả ba đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, mang lại lợi ích lớn nhất cho Tập đoàn.

Trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung vào 3 việc quan trọng, thứ nhất là tập trung SXKD; thứ hai là tái cấu trúc, hai điểm quan trọng của tái cấu trúc là thoái vốn và cổ phần hóa; thứ ba là xây dựng, điều chỉnh chiến lược phát triển của Tập đoàn mà Chính phủ đã yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn tới năm 2025 định hướng năm 2035.