SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 11 NĂM 2018 (07/12/2018)

Tóm tắt nội dung bản tin pháp chế tháng 11 năm 2018: Quy định mới ban hành trong tháng 11; Điểm tin văn bản pháp luật; Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản; Công văn hướng dẫn nghiệp vụ; Danh mục văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

CHI TIẾT: BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 11 NĂM 2018