SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Báo cáo Quốc hội việc PVN sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách (26/01/2011)

TP - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc chuẩn bị cho phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 22-2.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cho các Bộ trưởng chuẩn bị trình 4 dự án luật và một số báo cáo của Chính phủ. Báo cáo về việc Tập đoàn Dầu khí (PVN) sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011 sẽ do Bộ trưởng Công Thương chuẩn bị, trình tại phiên họp này.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng phân công lãnh đạo các bộ liên quan chuẩn bị 4 dự án luật: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Thủ đô và Luật Biển Việt Nam.

(Theo Tienphong.vn)