SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn (14/07/2020)

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Trưởng Ban Dân vân Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Tổ công tác số 1 Đảng ủy Khối.

Về phía Tập đoàn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVN; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủ y Tập đoàn, Trưởng các Ban chuyên môn/ Văn phòng Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN báo cáo công tác tổ chức Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và Đảng ủ y Khối DNTW về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020. – 2025, Đảng uỷ Tập đoàn đã triển khai tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của các Ban Đảng, Đảng ủy Khối. Đồng thời, hướng dẫn các Đảng uỷ xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện theo đúng các nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 366-KH/ĐU về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành lập 3 Tiểu ban (Nhân sự, Văn kiện, Tổ chức và phục vụ Đại hội) để chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội. Thành lập ban Chỉ đạo và 4 tổ công tác để trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và giám sát công tác Đại hội của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tập đoàn.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nội dung, văn kiện của cấp uỷ trực thuộc Tập đoàn được chuẩn bị nghiêm túc. Quá trình chuẩn bị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển của đơn vị đã được Tập đoàn phê duyệt. Việc chuẩn bị nhân sự thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Đảng, có sự hướng dẫn, theo dõi, giám sát của các Tổ công tác của Đảng uỷ Tập đoàn theo dõi, chỉ đạo Đại hội cơ sở. Công tác tuyên truyền được chú trọng, tạo hiệu ứng tích cực, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở; công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị và Tập đoàn trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu. Đến ngày 15/6/2020, tất cả 33 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã bầu đủ các đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.

Các văn kiện, báo cáo trình Đại hội được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp uỷ được xin ý kiến các tổ chức, cá nhân theo quy định, được bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần. Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn đã chỉ đạo và hướng dẫn các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến. Chỉ đạo hướng dẫn để các đoàn thể chính trị – xã hội trong Tập đoàn tổ chức các diễn đàn cho đoàn viên, hội viên của mình nghiên cứu đóng góp ý kiến. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đúng theo các quy định, quy trình theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối, nhân sự được giới thiệu được đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, số dư theo Đề án nhân sự được Đảng uỷ Tập đoàn xây dựng và hoàn thiện. Các công tác tuyên truyền, dự kiến thời gian tổ chức, chương trình Đại hội, các nội dung liên quan được chuẩn bị nghiêm túc, phù hợp theo các hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Tổ công tác số 1 Đảng ủy Khối đã tham gia góp ý hoàn thiện các công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá công tác tổ chức Đại hội của Đảng ủy Tập đoàn đầy đủ, công phu, bài bản, các văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm. Các đồng chí trong Tổ công tác cũng chỉ ra một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn được hoàn chỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các công tác, nội dung được chuẩn bị trách nhiệm, đầy đủ, hoàn chỉnh. Công tác tuyên truyền triển khai nhịp nhàng, hệ thống thông tin, nội dung truyền thông được chắt lọc, lựa chọn hợp lý. Đồng chí cũng lưu ý một số điểm cần làm rõ, bổ sung để Đại hội được diễn ra thành công, đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trải qua một nhiệm kỳ nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cùng sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể người Dầu khí, Tập đoàn đã vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, Đại hội tới cần tập trung làm nổi bật vai trò, năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, nêu bật lên những điểm nhấn của nhiệm kỳ, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ tới, xứng đáng vai trò là Đảng bộ mạnh trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN cảm ơn và tiếp thu các đóng góp, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và các đồng chí trong Tổ công tác để công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức hiệu quả, nghiêm túc, đúng theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung trong văn kiện cũng như các công tác tổ chức Đại hội, để Đại hội diễn ra thành công, là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng, khơi dậy lòng tự tin, niềm tự hào, khí thế của người Dầu để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN phát biểu tiếp thu các ý kiến

Theo trang PVN.vn