SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đạm Phú Mỹ có nhân sự cấp cao mới (09/02/2011)

Ngày 08/02/2011, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã CK: DPM) đã gửi công văn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.Theo đó, DPM bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kể từ ngày 08/02/2011.

Hội đồng quản trị cũng ra quyết định về việc ông Phạm Đăng Nam, thành viên Hội đồng quản trị thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kể từ ngày 08/02/2011 để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Tập đoàn Dầu khi Việt Nam.

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương – Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thay ông Phạm Đăng Nam kể từ ngày 08/02/2011.

Trước đó, hồi đầu tháng 1/2011, Đạm Phú Mỹ đã bổ nhiệm ông Bùi Minh Tiến - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGas) làm Thành viên HĐQT và là Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Xuân Thắng.

Từ 4/1/2011, ông Nguyễn Xuân Thắng được Thủ tướng Chính Phủ bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

(Theo Năng lượng Dầu khí)