SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức quán triệu nghị quyết TW4 (Khóa XI) – Triển khai học tập và làm theo tấm gương Đạo đức (08/03/2012)

Ngày 01 và 02/3/2012 vừa qua, tại Công ty ĐL DK Cà Mau và Công ty cổ phần ĐLDK Nhơn Trạch 2, Đảng ủy TCT đã tổ chức quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XI, triển khai hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát thẻ đảng viên cho các Đảng bộ, Chi bộ phía Nam. Các đồng chí: Nguyễn Thế Cường, Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Cà Mau vàđồng chí Hà Văn Ngoan, Phó Vụ trưởng Ban Tuyên giáo TW truyền đạt, quán triệtNghị quyết. Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết có 182 đảng viên, cán bộ lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng, phân xưởng, các đồng chí UV BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thuộc các đơn vị: Công ty ĐLDK Cà Mau, Đảng bộ Công ty ĐLDK Nhơn Trạch, Đảng bộ Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2, Chi bộ Công ty TNHH 1TV Năng lượng tái tạo, Chi bộ Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Đảng bộ Công ty PCC. Đảng ủy TCT đã tổ chức trao thẻ đảng viên cho 63 đồng chí. Đảng ủy TCT đã trang bị tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhtới 100% đảng viên của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Duy Hinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT, đ/c Lê Tự Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT cùng các đồng chí UV BCHĐảngbộ TCT là lãnh đạo Đảng bộ, Chi bộ phía Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị./.

* Ngày 26/12/2011, Hội nghị BCH TW Đảng kỳ họp thứ 4 (khóa XI) được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, nhất trí thông qua Nghị quyếtvề một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Ngày 16/01/2012, Nghị quyết số 12,13 - NQ/TW về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầngđồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” được ban hành.

* Ngày 24/02/2012, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

* Từ ngày 27 đến 29/02/2012, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp truyền đạt, quán triệt Nghị quyết.

Ngô Hồng Vân-Văn phòng Đảng ủy TCT