SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 (14/06/2010)

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong hai ngày 06 và 07/05/2010, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của đảng viên và toàn thể CBCNV Tổng Công ty.

Mặc dù mới được thành lập từ năm 2007, trên cơ sở tiếp nhận các công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhưng Đảng bộ PV Power đã đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu pháp lệnh của Tập đoàn giao. Đến năm 2009, PV Power bắt đầu kinh doanh có lãi và trở thành nhà sản xuất điện năng đứng thứ hai trong nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn, phát triển kinh tế-xã hội đất nước và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia.

Giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với tinh thần “ Đoàn kết thống nhất, đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển” và phương châm hành động “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời” để xây dựng PV Power trở thành nhà sản xuất, kinh doanh điện năng hàng đầu Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 7 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 5 đồng chí. Danh sách cụ thể như sau:

Ban Chấp hành Đảng bộ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam,

nhiệm kỳ 2010-2015

(gồm 22 đồng chí)

 1. Đỗ Chí Thanh, Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty
 2. Vũ Huy Quang, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty
 3. Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thưThường trực Đảng uỷ Tổng Công ty
 4. Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty
 5. Lê Tự Hiểu, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty
 6. Hoàng Văn Nghiệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty
 7. Trần Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT
 8. Nguyễn Hữu Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 9. Vũ Quốc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 10. Hà Đức Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 11. Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 12. Nguyễn Viết Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 13. Phạm Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 14. Đỗ Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 15. Phan Thế Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 16. Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 17. Cao Thị Liên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 18. Nguyễn Tuấn Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 19. Trần Hồng Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 20. Trịnh Việt Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 21. Phan Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT
 22. Hà Thị Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam,

nhiệm kỳ 2010-2015

 1. Hoàng Văn Nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ
 2. Lê Tiến Hùng, Ủy viên UBKT Đảng ủy
 3. Bùi Văn Chinh, Ủy viên UBKT Đảng ủy
 4. Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên UBKT Đảng ủy
 5. Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên UBKT Đảng ủy

Đồng chí Đinh La Thăng trao tặng bức trướng của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho Đảng bộ PV Power.