SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đáp ứng 100% các yêu cầu dịch vụ trong ngành dầu khí (04/04/2011)

Sau hai năm thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về "phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn" kết quả đạt được trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có bước đột phá quan trọng.

Tập đoàn đã phát triển được nhiều sản phẩm dịch vụ mới, luôn đạt được mức tăng trưởng cao qua các năm, doanh thu dịch vụ năm 2009 đạt 35,4% và năm 2010 đạt 32% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Bên cạnh việc phát triển các dịch vụ truyền thống, năm 2009-2010, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ mới thuộc các lĩnh vực chuyên ngành chủ yếu của tập đoàn, điển hình các dịch vụ: Thực hiện Tổng thầu (EPC) các công trình dầu khí, đóng mới giàn khoan, đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi, dịch vụ khảo sát địa chấn 2D, dịch vụ bảo dưỡng và vận hành các công trình dầu khí, dịch vụ giám định, kiểm định năng lượng, dịch vụ bọc ống, chế tạo và cung cấp cọc bê-tông đúc sẵn, dịch vụ vận tải sản phẩm dầu, dịch vụ cung cấp CNG, cung cấp xăng E5... Đến nay, hầu hết các đơn vị dịch vụ của tập đoàn đều có đủ năng lực và khả năng cạnh tranh để thực hiện được 100% yêu cầu dịch vụ theo mục tiêu trọng tâm của từng đơn vị.

(Theo Báo Nhân dân)