SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dấu ấn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt 20 tỷ kWh (12/10/2015)


Vào lúc07giờ 20 phútngày 11/10/2015, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình Hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NMĐ Nhơn Trạch 2) đã đạt mốcấn tượng sản lượng điện 20tỷkWh phát lên lưới điện Quốc giasau gần4 năm vận hành thương mại.

Đây là dấu ấn khẳng định sự trưởng thành, bước tiếncủa Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Toàn cảnh Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công nghệ hiện đại, độ khả dụng cao, kết hợp đội ngũ quản lý, vận hành chuyên nghiệp, tinh gọn đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu ngày càng gia tăng của đất nước. Kết quả sản lượng điện kể từ đầu năm đến hết ngày 10/10/2015 đạt gần 4,15 tỷ kWh, tương đương 97% kế hoạch năm. Dấu ấn 20 tỷ kWh tạo đà phát triển cho NT2 trong thời gian tới. NT2 luôn có chiến lược chào giá tốt, hồ sơ thanh toán chính xác, góp phần đem lại hiệu quả hoạt động của công ty.

Phòng Điều khiển Trung tâm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

NT2 đã niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) từ tháng 06/2015. Với phương châm “thân thiện – hiệu quả - an toàn”, NT2 tập trung vào hoạt động cốt lõi là sản xuất kinh doanh điện năng; có tiềm năng phát triển; thông tin công khai, minh bạch; cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhanh chóng đến với cổ đông và các nhà đầu tư. Mã chứng khoán NT2 đã khẳng đinh được vị trí trên sàn HoSE với tính thanh khoản cao, khối lượng giao dịch lớn.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2(NT2)có vốn điều lệ 2.739 tỷ VNĐ, trong đó Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ tỷ lệ chi phối 60%. NT2 là chủ đầu tư và khai thác Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 công suất 750 MW với sản lượng điện trung bình khoảng 4,6 tỷ kWh/ năm, tương đương doanh thu bán điện trên 7.000 tỷ VNĐ/năm.

Toàn cảnh Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công nghệ hiện đại, độ khả dụng cao, kết hợp đội ngũ quản lý, vận hành chuyên nghiệp, tinh gọn đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu ngày càng gia tăng của đất nước. Kết quả sản lượng điện kể từ đầu năm đến hết ngày 10/10/2015 đạt gần 4,15 tỷ kWh, tương đương 97% kế hoạch năm. Dấu ấn 20 tỷ kWh tạo đà phát triển cho NT2 trong thời gian tới. NT2 luôn có chiến lược chào giá tốt, hồ sơ thanh toán chính xác, góp phần đem lại hiệu quả hoạt động của công ty.

Phòng Điều khiển Trung tâm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

NT2 đã niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) từ tháng 06/2015. Với phương châm “thân thiện – hiệu quả - an toàn”, NT2 tập trung vào hoạt động cốt lõi là sản xuất kinh doanh điện năng; có tiềm năng phát triển; thông tin công khai, minh bạch; cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhanh chóng đến với cổ đông và các nhà đầu tư. Mã chứng khoán NT2 đã khẳng đinh được vị trí trên sàn HoSE với tính thanh khoản cao, khối lượng giao dịch lớn.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2(NT2)có vốn điều lệ 2.739 tỷ VNĐ, trong đó Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ tỷ lệ chi phối 60%. NT2 là chủ đầu tư và khai thác Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 công suất 750 MW với sản lượng điện trung bình khoảng 4,6 tỷ kWh/ năm, tương đương doanh thu bán điện trên 7.000 tỷ VNĐ/năm.